Młodzi o diagnostyce laboratoryjnej

Zakończyła się XVIII Ogólnopolska Debata Studentów Analityki Medycznej. To cykliczne wydarzenie, które zrzesza studentów – przyszłych diagnostów laboratoryjnych z całej Polski. Gospodarzem tej edycji było Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych WUM.

Na zaproszenie naszych diagnostów do Centrum Dydaktycznego WUM przybyło ponad 100 studentów, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi. Rozmawiano o bieżących sprawach dotyczących diagnostyki laboratoryjnej oraz o problemach stojących przed przyszłymi przedstawicielami tego zawodu. Poczyniono również ustalenia co do dalszej współpracy między oddziałami organizacji oraz współpracy STDL z Polskim Towarzystwem Diagnostów Laboratoryjnych. Dużo miejsca poświęcono kwestii organizacji konkursu LabTest, VII Ogólnopolskich Symulacji Diagnostycznych i Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego. Dyskutowano też o promocji kierunku analityka medyczna wśród licealistów, nie tylko z miast wojewódzkich, ale też powiatowych. 
 
Na uczestników wydarzenia czekała również spora dawka wiedzy. Bardzo ciekawy wykład inauguracyjny zatytułowany "Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku - zagrożenia i konsekwencje" przedstawił prof. Zbigniew Fijałek, Prezes Stowarzyszenia STOP Nielegalnym Farmaceutykom.
 
- Niezwykle ważnym aspektem ODSAM jest możliwość wymiany spostrzeżeń i przemyśleń związanych z medycyną laboratoryjną, studiowaniem i sposobem przeprowadzania zajęć dydaktycznych na poszczególnych uczelniach oraz działalnością w ramach organizacji studenckiej. Miło jest spotkać się w większym gronie i podzielić się doświadczeniami dotyczącymi np. praktyk zagranicznych, które z pewnością pomogą nam w dalszym rozwoju – mówi Aleksandra Kumorek, przewodnicząca STDL WUM. 
 
Gośćmi wydarzenia byli: dr hab. Piotr Luliński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM, dr hab. Olga Ciepiela, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM, dr hab. Agnieszka Bazylko, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM, Alina Niewiadomska, prezes KRDL, prof. Katarzyna Winsz-Szczotka, Prezes PTDL, dr hab. Grażyna Sygitowicz, sekretarz zarządu głównego PTDL, prof. Grażyna Nowicka, kierownik Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM oraz dr Sławomir Białek, opiekun STDL WUM. 
- Cieszy mnie, że po wielu latach ogólnopolska debata studentów ponownie zagościła w Warszawie, w murach naszej uczelni – powiedział na otwarciu wydarzenia dr Białek. Przypomniał, że to właśnie z inicjatywy naszych studentów w 2009 r. odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja dla studentów analityki medycznej. Konferencja zapoczątkowała tworzenie na WUM i innych uczelniach organizacji zrzeszających studentów kierunku analityka medyczna. Skutkiem kolejnych spotkań, odbywających się już w formie debat, było ujednolicenie nazwy tych organizacji na Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych. - Aktywność studentów STDL WUM nie byłaby możliwa bez wsparcia ówczesnych władz uczelni i władz wydziału. Mam także nadzieję, iż obecne władze wydziału również będą wspierać aktywną działalność studentów zrzeszonych w STDL WUM – podkreślał dr Białek.
 
Debata została objęta honorowym patronatem przez Rektora WUM, prof. Zbigniewa Gacionga oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM, dr hab. Piotra Lulińskiego. Ponadto patronat objęły Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Warszawski, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Sponsorem wydarzenia został PTDL Oddział Warszawski.