Last but not least. Absolwenci analityki medycznej i toksykologii z dyplomami

W sobotę, absolwenci analityki medycznej i toksykologii z elementami kryminalistyki, którzy ukończyli studia na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2021/2022, wzięli udział w uroczystym dyplomatorium.

- Mam nadzieję, że lata studiów na Wydziale Farmaceutycznym WUM przygotowały Państwa jak najlepiej do pełnienia odpowiedzialnej roli zawodowej zarówno jako diagnosty laboratoryjnego jak i toksykologa – powiedział do absolwentów zgromadzonych na auli dr hab. Piotr Luliński, Dziekan Wydziału. A następnie życzył im satysfakcji zawodowej, sukcesów i pomyślności. 
Absolwentom, ich rodzinom oraz nauczycielom akademickim gratulował również Rektor, prof. Zbigniew Gaciong. W przemówieniu podkreślał, jak ważne dla świata medycznego są obie te dziedziny oraz jak istotna jest rola pracowników z umiejętnościami i wiedzą z tych obszarów. - Jestem głęboko przekonany, że oba te kierunki są niezwykle przyszłościowe – mówił prof. Gaciong.
 
Po okolicznościowych wystąpieniach przyszedł moment na złożenie ślubowania oraz wręczenie dyplomów. Absolwenci przysięgali m.in. służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu według najlepszej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom i współuczestniczyć w procesie leczenia, a także nieść pomoc podopiecznym bez względu na ich rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne i stan majątkowy mając na celu wyłącznie ich dobro.
„Złotym Laurem” wyróżniono dwójkę studentów z najwyższą średnią ocen z całości studiów. Byli to Paulina Bereza z toksykologii oraz Karina Owczarek z analityki medycznej. Rektor i dziekan wręczyli również Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego absolwentowi kierunku analityka medyczna - Marcinowi Śmiarowskiemu.
 
W trakcie uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć głosu głównych bohaterów. W imieniu absolwentów kierunku analityka medyczna głos zabrał Marcin Śmiarowski: - Kiedy pięć lat temu rozpoczynaliśmy zajęcia, wielu z nas miało wątpliwości, czy to dobrze wybrany kierunek, czy się tutaj odnajdę, czy właśnie to chce robić. Były chwile zwątpienia. Ale w dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że było warto (...) I choć nie wszystko jest idealne, chcę, żebyście z podniesioną głową wykonywali zawód diagnosty laboratoryjnego. A do wszystkich Państwa zwracam się, żebyście zapamiętali, że diagnosta laboratoryjny brzmi dumnie i tak ma brzmieć.
Milena Siadura, absolwentka toksykologii z elementami kryminalistyki, podkreślała: - Dziś kończy się ważny rozdział w naszym życiu. Etap, który przygotował nas do wejścia w życie społeczne, jako ukształtowane moralnie i duchowo jednostki. Uczelnia ta wypracowała w nas zawzięte dążenie do postanowionego sobie celu. Tak oto teraz urzeczywistnia się nasza determinacja.
 
Przypieczętowaniem uroczystości było rzucanie biretami oraz pamiątkowe zdjęcie.
 
Studia na kierunku analityka medyczna oraz toksykologia z elementami kryminalistyki w roku akademickim 2021/2022 skończyło 48 osób.
 
W wydarzeniu, prócz wymienionych, udział wzięli również: prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Aneta Nitsch-Osuch - Prodziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, dr hab. Olga Ciepiela, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. kształcenia na kierunku analityka medyczna, dr hab. Agnieszka Bazylko, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. kształcenia na kierunku farmacja, prof. Ireneusz Grudziński – Koordynator zadania wprowadzenia nowego kierunku Toksykologia z elementami kryminalistyki, dr Marta Kijak-Bloch - Kanclerz WUM, dr hab. Magdalena Bamburowicz-Klimkowska z Zakładu Toksykologii i Bromatologii, Anna Serzysko-Dąbrowska - Kierownik Działu Projektów Dydaktycznych WUM, Alina Niewiadomska – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka – Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, dr Sławomir Białek – Wice-przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Monika Jabłonowska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej województwa mazowieckiego.