Prestiżowe stypendium dla naszej badaczki

Dr Monika Gawałko z I Katedry i Kliniki Kardiologii została stypendystką programu „L’Oréal-UNESCO Women in Science”, który wspiera badania kobiet-naukowców.

W tegorocznej 22 edycji programu wyróżniono 6 wybitnych polskich badaczek za ich wyjątkowy wkład w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Dokonując wyboru, jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, wzięło pod uwagę dorobek naukowy, doświadczenie oraz możliwe praktyczne wykorzystanie badań w przyszłości.

Dr Monika Gawałko otrzymała nagrodę w kategorii habilitacyjnej. Nasza laureatka w swej pracy skupia się na budowaniu infrastruktury do zdalnego monitorowania pacjentów i czynników ryzyka wystąpienia u nich migotania przedsionków.

Program L’Oréal dla Kobiet i Nauki jest realizowany przez L’Oréal Polska we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Polską Akademią Nauk. Polska edycja programu prowadzona jest od 2001 roku. Jego celem jest wsparcie badań kobiet, które mimo dużego wkładu w rozwój nauki stanowią jedynie 30% wszystkich naukowców. W dotychczasowych edycjach stypendia przyznano 117 wybitnym badaczkom pracującym w Polsce.