Nasi studenci z nagrodami „Pro Juvenes”

X Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” za nami. W tym roku w gronie zwycięzców znaleźli się członkowie SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM oraz dr Tomasz Grzywa, student szóstego roku kierunku lekarskiego na WUM.

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Promuje aktywnych studentów i ich inicjatywy, a także osoby i podmioty przyjazne studentom i wspierające potencjał młodych ludzi. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2013 r. W tegorocznej swój udział można było zgłosić w 12 kategoriach. Dwie z nich okazały się być zwycięskie właśnie dla naszych studentów.

SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM zostało docenione w kategorii Koło naukowe. Jak napisano w nominacji, SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM to nie tylko koło naukowe, ale przede wszystkim grupa ludzi połączonych wspólną pasją. Działa nieprzerwanie od ponad pięćdziesięciu lat. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy ginekologiczno-położniczej wśród kolejnych pokoleń studentów. Koło co roku zajmuje czołowe miejsca w rankingu kół naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM (w roku akademickim 2021/22 przyznano mu I miejsce w kategorii klinicznych kół zabiegowych). Może poszczycić się nie tylko licznymi osiągnięciami naukowymi, ale również organizowaniem największej w Polsce studenckiej konferencji ginekologiczno-położniczej "Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie". W zeszłym roku wydarzenie zgromadziło około 300 osób z całego kraju.
 
W kategorii Student naukowiec laureatem został dr Tomasz Grzywa. student 6. roku kierunku lekarskiego. Ale przedrostek „dr” przed imieniem nie jest omyłkowy. Przed ukończeniem 5. roku studiów obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tym samym został najmłodszym doktorem w Polsce. Dr Grzywa jest autorem licznych publikacji naukowych, kierownikiem grantów badawczych oraz wykonawcą projektów naukowych. W swojej pracy bada mechanizmy, które regulują odpowiedź układu odpornościowego oraz szuka nowych metod terapii nowotworów.
 
Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski. W zeszłym roku doceniono studentki z SKN Żywienia Klinicznego WUM, które z projektem „Doceń medyka” zwyciężyły w kategorii „Inicjatywy społeczne”. W 2020 r. pierwsze miejsce w kategorii „studenckie inicjatywy prozdrowotne” przyznano przedsięwzięciu „Akcja detronizacja - zdejmijmy koronę wirusowi”. Jego koordynatorem był Samorząd Studentów WUM.

Fot. Robert Lasek/ źródło: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej