Gratulacje i medale na Senacie

W czasie ostatniego posiedzenia Senatu Uczelni odbyła się miła uroczystość wręczenia gratulacji, podziękowań oraz medali Komisji Edukacji Narodowej.

Dyplomy i medale wręczali prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii oraz prof. Paweł Włodarski, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Listy gratulacyjne otrzymali dyrektorzy dwóch warszawskich liceów ogólnokształcących, które zajęły najwyższe miejsca w rankingach sporządzonych przez WUM na podstawie rekrutacji w 2022 r.

 • Joanna Kiełbasa - dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie (w imieniu dyrektor Kiełbasy dyplom odebrała Joanna Redak - wicedyrektor tego liceum)
 • Agnieszka Potocka - dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

W związku ze zmianą na stanowisku dziekana Wydziału Farmaceutycznego prorektorzy wręczyli podziękowania za pełnienie tej funkcji dr hab. Joannie Kolmas. Natomiast dr hab. Piotr Luliński otrzymał dyplom z gratulacjami w związku z powołaniem na to stanowisko.

Prof. Rafał Krenke odebrał gratulacje z okazji 35-lecia pracy zawodowej, a prof. Marek Krawczyk z racji wyboru na Dziekana Wydziału V – Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Prorektorzy wręczyli również Medale Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli akademickich. Otrzymali je:

 • dr Alicja Chrzanowska
 • dr hab. Piotr Dziechciarz
 • dr hab. Andrea Horváth-Stolarczyk
 • dr hab. Tomasz Mikuła
 • prof. Aneta Nitsch-Osuch
 • prof. Dominika Nowis
 • dr hab. Tadeusz Przybyłowski
 • prof. Marta Struga
 • dr hab. Izabela Strużycka
 • dr Agnieszka Szmigielska
 • dr Małgorzata Wojciechowska
 • dr Agnieszka Zajkowska