Zostaliśmy partnerami w prestiżowym grancie CANHEAL

Jego głównym celem jest upowszechnienie nowoczesnych badań genetycznych. Ze szczególnym podkreśleniem roli technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS) we wczesnej diagnostyce i w leczeniu chorych z nowotworami.

Grant ma związek z Europejskim Planem Pokonania Nowotworów (Europe’s Beating Cancer Plan), który to plan jest jednym z priorytetów Programu EU4Health. W ramach głównego celu pokonania nowotworów, projekt CANHEAL wpisuje się w dwie inicjatywy: „Cancer Diagnostic and Treatment for All” and „Genomics for Public Health”.

W realizacji grantu bierze udział 37 ośrodków z 17 krajów europejskich, m.in. z Niemiec, Francji, Grecji, Danii, Belgii, Hiszpanii i Portugalii.

- Projekt jest ambitny i rozbudowany. Zawiera 14 głównych zadań, a zaplanowano go tylko na dwa lata – mówi prof. Tomasz Stokłosa, kierownik Zakładu Biologii i Genetyki Nowotworów i Pracowni Genetyki Molekularnej i Cytogenetyki UCK WUM, reprezentujący naszą uczelnię na spotkaniu inicjującym grant w Brukseli.

Zaangażowani w realizację projektu naukowcy wypracują rozwiązania dotyczące przełamywania barier w dostępie do badań genetycznych, zwłaszcza technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Badania te są bowiem bardzo pomocne zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu nowotworów. W ramach grantu będą prowadzone działania edukacyjne adresowane do lekarzy i zawodów medycznych oraz do pacjentów.

- Szczegółowe zadania dotyczą między innymi takich tematów jak zastosowanie „płynnej biopsji” do wczesnego wykrywania oraz do monitorowania choroby nowotworowej, czyli poszukiwanie krążących komórek czy materiału genetycznego nowotworu we krwi - mówi prof. Stokłosa. I dodaje, że dzięki temu można będzie wdrożyć koncepcję „tumor molecular boards” czyli konsyliów, w których kompleksowa diagnoza i plan leczenia dla chorych onkologicznie będą obejmowały profil molekularny nowotworu, bankowanie materiału i wymianę danych.

Efektem projektu mają być również konkretne propozycje dla decydentów w krajach EU dotyczące tego, jak wdrożyć koncepcję medycyny precyzyjnej w onkologii.

Szczegóły projektu na stronie (należy zastosować filtry period: 2021-2027 i EU4H i wpisać akronim CANHEAL):

Grant CANHEAL jest finansowany przez EU w ramach programu EU4Health.