Pacjenci zyskali nowy i supernowoczesny oddział

W Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM został otwarty Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych. Pacjenci już z niego korzystają. Dziś uroczyście przecięto wstęgę.

- Jest to 20-łóżkowy oddział, na którym przede wszystkim mają być prowadzone zabiegi transplantacji komórek krwiotwórczych allogenicznych oraz innowacyjne terapie genetycznie modyfikowanymi limfocytami CAR-T - powiedział na uroczystym otwarciu prof. Grzegorz Basak, kierownik Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Dodał również, że oddział jest supernowoczesny i spełnia najwyższe standardy sanitarne - zamontowano w nim specjalne filtry HEPA, a powietrze "wymieniane" jest od 8 do 12 razy na godzinę. Takie warunki znacznie redukują ryzyko zakażeń drogą wziewną. W nowym oddziale jest też pokój spotkań z rodziną, w którym ciężko chorzy pacjenci mogą spotykać się w bezpiecznych warunkach z bliskimi. Oddział został wyposażony w nowoczesny sprzęt dzięki darowiźnie Fundacji DKMS, za to sprzęt rehabilitacyjny ufundowała Ambasada Emiratów Arabskich. 

Nowy oddział tymczasowo przejmuje zadania mniejszego oddziału, gdzie były prowadzone transplantacje i leczeni chorzy na białaczki. Ale tylko do czasu, gdy zostanie otwarty Pododdział Leczenia Białaczek i przejmie tę grupę chorych. Ostatecznie i docelowo będą więc działały: 20-łóżkowy oddział transplantacyjny i 16-łóżkowy oddział białaczkowy. Taka organizacja, to większe możliwości leczenia chorych, których stale przybywa.

Na otwarciu obecny był prof. Zbigniew Gaciong, Rektor: - Dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna z punktu widzenia uczelni. Tutaj będzie rozwijana terapia CAR T. A warto przypomnieć, że WUM jest liderem największego w kraju projektu w tym zakresie. To nasz sztandarowy projekt i bardzo się cieszę, że będzie mógł być kontynuowany w odpowiednich warunkach. Otwarcie nowego oddziału jest bardzo istotne również dla UCK WUM, ponieważ oznacza poszerzenie możliwości terapii dla naszych chorych - podkreślił prof. Gaciong.