Rocznik 1972 świętował odnowienie dyplomów po 50-ciu latach

Na zaproszenie władz Wydziału Lekarskiego odpowiedziało kilkudziesięciu absolwentów, którzy studia medyczne ukończyli właśnie w 1972 r. W piątek, 18 listopada br. spotkali się w murach WUM, by wspólnie świętować i wspominać czas studiów. To element tradycji akademickiej naszej uczelni.

– Państwa obecność jest dowodem więzi z wydziałem i z uczelnią. A Państwa życiorysy pokazują, że wykształcenie zdobyte w jej murach zaowocowało wieloletnią wspaniałą pracą na wielu polach: klinicznym, organizacyjnym, naukowym, dydaktycznym – mówił do bohaterów wydarzenia prof. Rafał Krenke, dziekan wydziału. Podkreślał, że jubileusz odnowienia dyplomów po 50 latach to uroczystość niezwykła - odnawiająca poczucie wspólnoty. Dziekan zaznaczył, że w ciągu minionych 50 lat, w trakcie których każdy z obecnych na uroczystości absolwentów pisał swoją własną historię, zmieniał się także Wydział Lekarski.  
 
Uroczystość była okazją do wyrażenia dumny uczelni z dokonań jej absolwentów, ale podkreślano również, że absolwenci mogą odczuwać dumę ze swojej Alma Mater. Rektor, prof. Zbigniew Gaciong przypomniał, że WUM to najstarsza uczelnia akademicka w Warszawie, która nieustannie się rozwija. Jej dyplom jest paszportem otwierającym wiele drzwi na całym świecie. Zaznaczał, że WUM stale inwestuje w bazę dydaktyczną oraz edukację, czego dowodem jest powstający właśnie nowy budynek Centrum Symulacji Medycznych oraz gruntowna modernizacja szpitala przy ul. Lindleya. Dowodem wysokiej rangi WUM są także pozycje w światowych rankingach.
Prof. Gaciong zwrócił też uwagę na niezwykłą misję, jaką bohaterowie uroczystości wypełniali w czasie swojej medycznej ścieżki zawodowej. - Medycyna jest tym obszarem, w którym nauczyciel jest niezbędny - mówił prof. Zbigniew Gaciong. - Lekarz jest nie tylko nauczycielem, pracując w szkole medycznej, akademii czy uniwersytecie. Jest nauczycielem praktycznie na co dzień, ponieważ młodsi koledzy uczą się od starszych, uczy się od nich również pozostały personel. Każdy z nas, z Państwa realizował tę misję.
 
Absolwenci z wielkim wzruszeniem odbierali z rąk rektora i dziekana symboliczne honorowe dyplomy. Potwierdzają one ich zasługi dla polskiej medycyny oraz wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia. A także realizację „szczytnej misji niesienia pomocy chorym, szkolenia i kształtowania postaw młodszych pokoleń lekarzy oraz rozwoju systemu ochrony zdrowia”.
 
Na zakończenie uroczystości Chór WUM zaśpiewał utwory „Yellow Submarine”, „New York, New York” oraz - premierowo - „I have a dream”. Wykonano również pamiątkowe zdjęcie.  

W trakcie uroczystości, oprócz Rektora oraz Dziekana, obecni byli również Prodziekani wydziału: prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prof. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Łukasz Koperski od dr hab. Jacek Sieńko.