Prof. Mariusz Gujski w gronie autorów konsensusu dotyczącego walki z pandemią koronawirusa

Ponad 360 ekspertów z całego świata, w tym przedstawicieli ochrony zdrowia, nauki, organizacji rządowych i pozarządowych, wzięło udział w badaniu metodą Delphi. Jego celem było wypracowanie wspólnych zaleceń, pozwalających bronić się - w skali globalnej - przed pandemią COVID-19 bez zwiększania obciążeń społecznych. W rezultacie powstało 41 tez oraz 57 rekomendacji.

Badanie przeprowadził Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal). Dzięki zastosowaniu metody Delphi, uzyskano wysoki poziom porozumienia w trakcie odpowiadania na zadane pytania badawcze. Wypracowane tezy i zalecenia zostały zgrupowane w sześciu obszarach: komunikacja, system opieki zdrowotnej, szczepienia, profilaktyka, terapia oraz nierówny dostęp do opieki medycznej. Oficjalne uzyskały aprobatę ponad 150 organizacji na całym świecie. - Wyniki panelu wskazują, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak pracować, żeby następnym razem działać skuteczniej. Dotyczy to zarówno ewentualnej groźnej mutacji COVID-19, której pojawienia się nie można wykluczyć, jak i – szerzej – scenariusza reagowania na wybuch każdej pandemii – powiedział prof. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, jedyny przedstawiciel Polski w grupie badanych ekspertów.

Jakie kluczowe rekomendacje w wcale z pandemią wskazują eksperci? Przede wszystkim jest to stworzenie wspólnej strategii dla całego społeczeństwa, obejmującej wiele dyscyplin, sektorów i podmiotów, która pozwoli uniknąć nieskuteczności i rozproszenia podejmowanych działań. Po drugie - koordynacja działań między poszczególnymi resortami w celu zapewnienia większej efektywności systemu opieki zdrowotnej. Po trzecie zaś utrzymanie koncepcji „szczepienia plus”, obejmującej masowe szczepienia przeciw COVID-19 w połączeniu ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych oraz dostępem do optymalnego leczenia i wsparcia finansowego. Inne rekomendacje, które zaaprobowało co najmniej 99 procent uczestników badania to m.in. skuteczniejsza komunikacja, odbudowa zaufania do przedstawicieli ochrony zdrowia oraz zaangażowanie społeczeństwa w zarządzanie walką z pandemią. Niewielkie różnice poglądów takich zagadnień, jak np. zachęty ekonomiczne stosowane w celu obniżenia poziomu niechęci do szczepień lub podejście objawowe do diagnozowania COVID-19 w placówkach o niskim dostępie do testów. 

- Nasze badanie odzwierciedla niektóre wcześniejsze zalecenia, jednak jest wyjątkowe ze względu na bardzo dużą liczbę konsultowanych ekspertów, szeroki zasięg geograficzny oraz nacisk na budowanie konsensusu. Może dzięki temu okazać się wzorem do opracowywania odpowiedzi na przyszłe globalne zagrożenia zdrowotne – powiedział prof. Jeffrey V. Lazarus, badacz ISGlobal i koordynator badania. 

Wyniki badania zostały opublikowane w najnowszym numerze prestiżowego czasopisma „Nature”.