Sympozjum "Choroby rzadkie: kardiomiopatia przerostowa i aortopatie u dzieci i dorosłych"

Data wydarzenia
Miejsce
godz. 10:00, Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa, sala konferencyjna 301, poziom -1
Opis wydarzenia

Program

BEZPŁATNA REJESTRACJA DO 12.12.22r.
Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii
e-mail: kardiochirurgia.dsk@uckwum.pl tel.: 22 317 98 81

Organizator
Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii UCK WUM, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii UCK WUM, I Katedra i Klinika Kardiologii UCK WUM, Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM
Patronat
Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong