Zakończył się cykl szkoleń z medycyny ratunkowej dla lekarzy w Ukrainie 

Przez 10 tygodni w Iwano-Frankiwsku specjaliści z naszego Zakładu Ratownictwa Medycznego oraz eksperci instruktorzy medyczni z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przeszkolili 500 lekarzy i felczerów z Ukrainy. 

Głównym tematem zorganizowanych przez WUM i LPR kursów były zaawansowane medyczne czynności ratunkowe u dorosłych i u dzieci. W szkoleniu znalazły się też elementy medycyny pola walki, czyli segregacja medyczna oraz procedury medyczne dostosowane do stref taktycznych. Szkolenia miały charakter warsztatowy. Mniej było teorii, a więcej praktyki. Uczestnicy ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową, segregację pacjentów, ewakuację rannych, aplikowanie staz taktycznych, odbarczanie odmy, badanie w schemacie MARCH, przygotowywanie poszkodowanych do transportu itp. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymywał certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Pojedynczy kurs trwał tydzień. Po jego zakończeniu szkolenie rozpoczynała kolejna grupa itd. W sumie przeszkolono 10 grup po około 50 osób. Wśród uczestników byli lekarze oraz felczerzy. Pochodzili z różnych rejonów Ukrainy. Również z obszarów ogarniętych wojną takich jak Zaporoże, Chersoń, Mikołajew, Odessa czy Donieck. Kursanci bardzo chwalili szkolenia i nowoczesne metody dydaktyczne, zwłaszcza zajęcia symulacyjne na fantomach.

Formuła i program szkolenia zostały przygotowane przez prof. Roberta Gałązkowskiego, przewodniczącego Zespołu WUM ds. Współpracy z Uczelniami Medycznymi z Ukrainy oraz dra Marcina Podgórskiego z Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM.

Do Ukrainy pojechał również prof. Zbigniew Gaciong Rektor. Udał się do Iwano-Frankiwska, żeby przekonać się, jak przebiegają szkolenia, przekazać sprzęt szkoleniowy oraz spotkać się z władzami tamtejszego Narodowego Uniwersytetu Medycznego.