Centrum Medyczne WUM bierze udział w kampanii #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Kampania wystartowała 27 października. Jej celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że pacjenci nie odwołują wizyt lekarskich, z których nie mogą skorzystać. WUM wspiera akcję, a nasze Centrum Medyczne bierze w niej udział. 

Kampania #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE służy uświadamianiu pacjentów, jak ogromne znaczenie ma wcześniejsza rezygnacja z wizyty. Przede wszystkim daje drugiemu pacjentowi możliwość zapisania się na konsultację i skorzystania z pomocy. Takie podejście do umawiania wizyt pozwala na wdrożenie idei zero waste w medycynie. 

Akcja rozpoczęła się debatą, w której wzięli udział przedstawiciele ochrony zdrowia – zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Zastanawiano się, dlaczego pacjenci nie odwołują wizyt, z których nie mogą skorzystać, i co można na to poradzić. W dyskusji uczestniczyła dr Antonina Doroszewska - kierownik Studium Komunikacji Medycznej WUM.
 
Skala problemu jest naprawdę gigantyczna! W samych placówkach zaangażowanych w kampanię (10 partnerów) od początku 2022 r. nie stawiło się prawie 570 tys. pacjentów. Dane te dotyczą wyłącznie osób, które nie poinformowały o nieobecności. A przecież są i tacy, którzy co prawda odwołują, ale na godzinę lub dwie przed wizytą, więc i tak nikt nie może skorzystać ze zwolnionego terminu.

Przyczyny nieodwoływania wizyt są różne – od sytuacji losowych, zapisywania się na zapas, rezerwowania konsultacji w kilku miejscach, lęku przed badaniem, aż po zapominanie o umówionym terminie. Problem stanowią również pacjenci, którzy korzystają z systemu opieki zdrowotnej, ale nie czują się jego uczestnikiem – nie uważają, że powinni informować placówki o rezygnacji z wizyty. Brakuje społecznej odpowiedzialności za zdrowie innych osób oraz świadomości, że przekłada się to na dostępność specjalistów. 

Co zatem zrobić, żeby zwiększyć tę społeczną odpowiedzialność. Kluczem jest edukacja pacjentów. Należy ją zacząć już na etapie wizyty, która poprzedza kolejną. Zarówno lekarze, jak i osoby odpowiedzialne za rejestracje powinny informować o tym, jak się przygotować do badania czy konsultacji oraz jak ją odwołać w sytuacji, gdy nie będziemy mogli się na niej stawić. Ciekawym rozwiązaniem jest stosowane już przez niektóre podmioty medyczne kontaktowanie się z osobami, które nie stawiły się na wizytę, żeby przypomnieć im o obowiązku i odpowiedzialności za zdrowie innych.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE dostępnych jest na stronie

Organizatorem kampanii jest Centrum medyczne CMP. Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.