Młodzi stomatolodzy z upragnionymi dyplomami!

Lekarze dentyści, technicy dentystyczni i higieniści stomatologiczni – w sumie 144 osoby. Szczęśliwi, choć lekko onieśmieleni, odebrali z rąk władz wydziałowych i uczelnianych dokumenty potwierdzające ukończenie studiów. To zarazem początek nowej drogi w ich życiu – upragnionej pracy zawodowej i niesienia pomocy pacjentom.

- Macie Państwo pełne prawo do poczucia dumy i spełnienia. Otrzymanie dyplomu ukończenia studiów jest wyjątkowym dniem, nie tylko dla Państwa, ale także dla nas – waszych nauczycieli oraz dla waszych najbliższych – mówiła dziekan, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk w trakcie uroczystości. Był to ostatni rocznik absolwentów, którzy ukończyli studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym kształcącym wyłącznie przedstawicieli zawodów stomatologicznych. Od tego roku akademickiego wydział połączył się bowiem z działem Medycznym naszej uczelni i przejął nauczanie studentów fizjoterapii, logopedii, audiofonologii i elektroradiologii. Ale, jak podkreślała dziekan w swoim przemówieniu: - W historii nauczania stomatologii było tych zmian bardzo wiele i żadna z nich nie przeszkodziła w utrzymaniu wysokiej jakości kształcenia naszych studentów.
 
Słowa uznania, otuchy i powodzenia złożył absolwentom również prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM. Gratulował ukończenia studiów w warunkach epidemii koronawirusa, podkreślając przy tym ogromną pracę, jaką w tym czasie wykonali nauczyciele akademiccy. A na kierunkach dentystycznych była ona szczególnie trudna, ze względu na rolę, jaką w procesie kształcenia odgrywają zajęcia praktyczne. - Myślę, że w waszym imieniu, mogę podziękować nauczycielom, którzy wykonali naprawdę ogromny wysiłek, aby w tym trudnym czasie wasze studia przebiegły bez zakłóceń i żeby treści programowe, wymagane przepisami oraz dyrektywami europejskimi, zostały zrealizowane – mówił rektor. Nauczyciele zostali nagrodzeni gorącymi brawami.
Absolwenci otrzymali też gratulacje od dra Dariusza Paluszka, Wiceprezesa Okręgowej Izby Lekarskiej.
 
Jednym z najważniejszy dla absolwentów momentów uroczystości jest oczywiście złożenie przyrzeczenia. Słowa przysięgi odebrały prodziekanki Wydziału: od absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych i higieny stomatologicznej - prof. Agnieszka Mielczarek oraz od studentów English Dentistry Division - dr hab. Ewa Czochrowska. Następnie wręczono nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy. Złoty Laur Absolwenta otrzymał Patryk Michalik za średnią ocen z egzaminów wynoszącą 4,71. Wręczono mu także nagrodę sponsora - TU INTER Polska S.A. Za wysoką średnią wyróżnione zostały również Monika Grotowska i Anna Grotowska, absolwentki kierunku lekarsko-dentystycznego oraz Izabela Gowin i Wiktoria Stępień za obronę pracy dyplomowej na kierunkach techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna.
 
„Finis coronat opus” - koniec wieńczy dzieło. Dzieło, które początek miało równo pięć lat temu – tymi słowami zwróciła się do swoich koleżanek i kolegów oraz pozostałych gości Natalia Gniecka, przedstawicielka absolwentów. I przypomniała dewizę, jaką usłyszała na początku nauki na WUM: „Studiować trzeba razem, trzeba sobie pomagać, bo to jedna z podstaw osiągnięcia sukcesu w tych bardzo trudnych studiach.” - Sukces jest nasz, ale wszyscy wiemy, że nie byłoby go bez pracy, wysiłku, cierpliwości oraz empatii całego grona wykładowców, którzy czuwali nad nami w trakcie tych pięciu lat (...). Naszego sukcesu nie byłoby również bez wsparcia naszych rodziców i bliskich – mówiła. Na koniec życzyła absolwentom powodzenia w rozpoczętej pracy zawodowej.
 
Uroczystość zwieńczył koncert chóru WUM pod batutą Daniela Synowca.
 
W wydarzeniu, prócz wymienionych, udział wzięli: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Marek Kuch, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Maciej Słodkowski, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, była dziekan WLS, dr Marta Kijak-Bloch, Kanclerz WUM, Jolanta Ilków, Kwestor WUM, Justyna Mieszalska, Dyrektor Centrum Medycznego WUM, Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Justyna Kowalczyk, Dyrektor Biura Marketingu, PR & Ecommerce TU INTER Polska S.A. oddział w Warszawie.