Gdy kończy się ludzka pamięć, przemawiają kamienie. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy prof. Eugeniusza Spiechowicza

Jego uczniowie podkreślają, że był nie tylko wybitnym stomatologiem, ale również bardzo pracowitym, ciepłym i życzliwym człowiekiem. Tablica poświęcona pamięci prof. Spiechowicza została zawieszona w korytarzu Katedry Protetyki Stomatologicznej w UCS.

Zmarły przed prawie czterema laty profesor związany był z naszą uczelnią przez 70 lat.  Od 1972 do 1978 zasiadał w jej władzach jako prorektor. Od 1970 do 1973 roku był kierownikiem Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej. Potem został szefem Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii i kierował nią nieprzerwanie przez 26 lat. Profesor Spiechowicz był też autorem wielu opracowań książkowych i podręczników, które do dziś są podstawą nauczania studentów i lekarzy. Jego dorobek naukowy i publicystyczny to ogromny wkład w rozwój polskiej stomatologii. 

O tym, czym profesor się zajmował zawodowo i jakim był człowiekiem, opowiedziała podczas uroczystości odsłonięcia tablicy jego uczennica prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, była dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
- Prof. Eugeniusz Spiechowicz to wybitna postać polskiej stomatologii, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń lekarzy cieszący się ogromnym autorytetem. Warto pamiętać, że doświadczył tragedii okupacji hitlerowskiej i walczył o wolność w powstaniu warszawskim. Był wzorem sumiennej pracy. Często powtarzał: „Zawsze chciałem wiedzieć więcej niż tego ode mnie wymagano”- wspominała prof. Mierzwińska-Nastalska. Podkreślała również, że profesor promował polską stomatologię na świecie. 

- Był współzałożycielem i prezydentem Europejskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej. Widział potrzebę i celowość współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Był inicjatorem i koordynatorem współpracy naszej uczelni z Wydziałem Stomatologii Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Zasługą profesora jest także utworzenie pierwszego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Interdyscyplinarnego Centrum Implantologicznego. Profesor był ekspertem WHO ds. profilaktyki i konsultantem Światowej Federacji Stomatologicznej, a także członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Pełnił również rolę Specjalisty Krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej - mówiła prof. Mierzwińska-Nastalska.

Profesora Spiechowicza wspominali również Rektor prof. Zbigniew Gaciong oraz prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
- Profesor bardzo dbał, aby studenci mogli skorzystać z tego, co się dzieje w stomatologii na świecie, żeby się dowiedzieli, jakie są nowe technologie. Organizował wyjazdy zagraniczne, co nie było takie proste w tamtych czasach. Dzięki niemu zobaczyliśmy różne materiały i technologie w Szwajcarii i w Lichtensteinie. Sama uczestniczyłam w takich wyjazdach i bardzo dobrze je wspominam – mówiła prof. Olczak-Kowalczyk. 

Tablicę poświęconą pamięci prof. Eugeniusza Spiechowicza odsłonili prof. Zbigniew Gaciong, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk oraz prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.
Uroczystość poprowadziła prof. Jolanta Kostrzewa-Janicka, kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej, a wśród gości byli m.in. prof. Agnieszka Mielczarek, Prodziekan ds. Kształcenia WLS oraz rodzina profesora Spiechowicza.