Dlaczego warto studiować na WUM? Spotkanie z młodzieżą w Nowym Jorku

200-lat tradycji, wysoki poziom kształcenia, zajęcia praktyczne dla studentów w największych szpitalach klinicznych, ogromny potencjał naukowy. To tylko niektóre z atutów naszej uczelni, które prezentowali przedstawiciele WUM w trakcie Targów Polskich Uczelni w Nowym Jorku.

Wydarzenie, które odbyło się 23 października br., zorganizowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Cel: pokazanie młodzieży z całego świata wartości polskich uczelni. - Na nowojorskim spotkaniu chcemy połączyć młodzież o polskich korzeniach z polskimi uniwersytetami i szkołami wyższymi. Możemy w ten sposób kształtować w tych młodych ludziach nie tylko pęd do wiedzy, ale także polskie wartości, narodową tożsamość czy chęć zgłębiania historii naszego kraju, ale także postawy otwartości na świat - powiedział kierownik zespołu promocji szkolnictwa wyższego za granicą NAWA Łukasz Gazur. W gronie krajowych uniwersytetów, które postanowiły dołączyć do inicjatywy NAWA i przekonać młodzież polonijną do podjęcia nauki w Polsce, był Warszawski Uniwersytet Medyczny.

A pytania o studia medyczne pojawiły się na targach najczęściej. O rekrutacji i warunkach studiowania na WUM, możliwościach rozwoju naukowego i pozanaukowego, działalności społecznej opowiadali nasi reprezentanci: prof. Paweł Włodarski, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, dr hab. Jacek Sieńko, Prodziekan ds. Studenckich English Division Wydziału Lekarskiego oraz Krystyna Jarząb, kierownik dziekanatu English Division.
- Nasze stanowisko odwiedziło kilkadziesiąt osób poważnie zainteresowanych studiami medycznymi w Polsce. Wyjaśnialiśmy im, że aby kształcić się w naszym kraju, nie muszą mieć polskiej matury - WUM oferuje anglojęzyczne studia na English Division dla kandydatów z zagranicy. To bardzo dobra alternatywa, po pierwsze dlatego, że zapewniamy wysoką jakość kształcenia w znacznie niżej cenie niż amerykańskie uczelnie. Dodatkowo – nasz dyplom daje możliwości pracy w Europie, nie tylko w Polsce, ale np. w Anglii czy Szwajcarii – tłumaczył prof. Paweł Włodarski po powrocie z targów.

Oprócz WUM w trakcie wydarzenia zaprezentowały się: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Bardzo nas cieszy, że najlepsze polskie uczelnie zechciały wziąć udział w tym spotkaniu i przedstawić polskiej młodzieży w Stanach Zjednoczonych swoją ofertę. Wierzymy, że dzięki temu możemy pokazywać, jak wysoki poziom prezentuje polska nauka i szkolnictwo wyższe, ale także to, że Polska to kraj dużych możliwości – zaznaczał podczas otwarcia wydarzenia wicekonsul RP, Stanisław Starnawski.
W polskiej delegacji znaleźli się także przedstawiciele Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki: dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS oraz dr Mariusz Wicha.

Kolejne Targi Uczelni Polskich odbędą się w Londynie. Tam również WUM będzie miał swoich reprezentantów.

 

Fot. NAWA