„Witam was w gronie lekarzy”!

625 absolwentów otrzymało dyplomy i złożyło przyrzeczenie lekarskie podczas 88 promocji Wydziału Lekarskiego. Mogli być z siebie dumni. Skończyli trudne studia w niełatwym czasie. 

To była ich ceremonia i oni byli jej głównymi bohaterami. Dlatego prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego, otwierając uroczystość, zaczął od przywitania młodych ludzi, którzy właśnie ukończyli studia. Potem przyszedł czas na gratulacje, życzenia, wskazówki i podziękowania. 

– Jeśli mogę udzielić wam najważniejszych rad – powiedział prof. Zbigniew Gaciong, Rektor. – To przede wszystkim pielęgnujcie znajomości, które zawarliście na studiach. One bardzo pomagają w dalszym życiu zawodowym. I słuchajcie siebie. Stajecie przed koniecznością dokonania poważnego życiowego wyboru: jaką ścieżką zawodową pójść. Odpowiadając sobie na to pytanie, kierujcie się tym, co was najbardziej interesuje, opierajcie się na własnych przekonaniach, nie słuchajcie innych. Witam was w gronie lekarzy! – zakończył Rektor  

Wiele ważnych słów dotyczących etosu pracy lekarza padło podczas wystąpienia prof. Rafała Krenke. Dziekan Wydziału Lekarskiego powołał się na słowa hymnu naszej uczelni. 

– W słowie medycyna zawiera się głęboka wiara w mądrość i doświadczenie, zawiera się nadzieja oraz miłość. Medycyna rozkwita w pełni tylko wtedy, gdy te trzy cnoty spotykają się przy łóżku chorego i są udziałem zarówno pacjenta jak i lekarza. Wiara i miłość każą nam stać przy chorym człowieku, dopóki jest nadzieja. A tej nie tylko nie może nam zabraknąć, ale wręcz musimy ją podtrzymywać i umacniać w chorym – podkreślił prof. Krenke. I życzył absolwentom, aby na swojej drodze ku tej prawdziwej medycynie nie zagubili młodzieńczych ideałów, które wyrażają się w takich słowach jak „służba, pożytek chorych, honor, potęga wiedzy, wiara, nadzieja i miłość”.  

­Profesor podziękował studentom za wspólnych sześć lat: - Wasza obecność w uczelni była wielką wartością. Pomogliście rozwijać i zmieniać uniwersytet. Mogliśmy czerpać z waszego młodzieńczego entuzjazmu i próbować widzieć rzeczywistość, tak jak wy ją postrzegacie. Wreszcie - cieszyć się waszymi sukcesami. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia lekarskiego. Potem rozpoczęła się ceremonia wręczania dyplomów. Najpierw Złote Laury, czyli wyróżnienia dla absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią z całego toku studiów. W przypadku kierunku lekarskiego były to egzaminy z 31 przedmiotów.  To najwyższe wyróżnienie z rąk Rektora odebrali Patrycja Krzosek i Michał Pac. Ich średnia ocen wynosiła 4,87. Dyplomy z wyróżnieniem otrzymało jeszcze 47 osób, które miały średnią 4,6 i wyższą. Potem po swoje dyplomy podchodzili kolejni absolwenci. Wszyscy szczęśliwi, przejęci, wzruszeni.   

Wielu absolwentów zostało jeszcze docenionych i wyróżnionych dodatkowymi nagrodami. Wręczono Złote Odznaki Studenckiego Towarzystwa Naukowego, nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa, nagrody dla absolwentów działających na rzecz Wydziału i Samorządu Studentów WUM oraz nagrody dla absolwentów działających na rzecz Akademickiego Związku Sportowego WUM. 

Nie zabrakło podziękowań dla wykładowców i władz naszej uczelni. W imieniu wszystkich absolwentów przekazała je Iga Ciesielska, Starosta Roku: ­- W trakcie studiów mieliśmy szczęście poznać wyjątkowych nauczycieli i mentorów. Dziękujemy za państwa wkład jako przewodników po akademickim szlaku. Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy czerpać naukę z państwa wiedzy i doświadczenia. 

Oficjalną część uroczystości zakończył koncert wykonaniu Kwartetu Smyczkowego.

Na uroczystości byli przedstawiciele władz uczelni: prof. Zbigniew Gaciong - Rektor WUM, prof. Piotr Pruszczyk - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Paweł Włodarski - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, dr hab. Agnieszka Bazylko - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Mariusz Gujski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Maciej Słodkowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, prof. Marek Krawczyk - były Rektor, prof. Mirosław Wielgoś - były Rektor, dr Bogdan Lang - Członek Rady Uczelni WUM, dr Marta Kijak-Bloch – Kanclerz, Jolanta Ilków – Kwestor. Członkowie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego: dr hab. Łukasz Koperski, prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prof. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Jacek Sieńko, prof. Aneta Nitsch-Osuch.
Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego reprezentowała przewodnicząca - Karolina Marrodan-Wojtczak, a Zarząd Główny Samorządu Studentów – przewodnicząca Agata Andrzejczyk.
Obecni byli również goście spoza uczelni: prof. Jerzy Jurkiewicz - Prezes Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Waldemar Kostewicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,  dr Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, mgr Ewa Piotrowska - dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, Katarzyna Ładno i Justyna Kowalczyk w imieniu Janusza Szulika prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń TU INTER Polska S.A. w Warszawie.

Ceremonia odbyła się Hotelu Double Tree by Hilton w Wawrze.