O postępach w badaniach nad komórkami macierzystymi

Zakończyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji „Baltic Stem Cell Meeting”. Sympozjum po raz kolejny zgromadziło wybitnych ekspertów oraz młodych badaczy całego świata, których zainteresowania wiążą się z tematyką komórek macierzystych oraz problemami medycyny regeneracyjnej. Organizatorem wydarzenia było Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM. Patronat objął Rektor naszej uczelni, prof. Zbigniew Gaciong.

- Konferencja dotyczy szeroko rozumianej tematyki komórek macierzystych. Wiodącym tematem jest postęp w badaniach nad małymi komórkami przypominającymi komórki embrionalne, które są izolowane z dorosłych tkanek. Komórki te są naszym polskim odkryciem i noszą nazwę Very Small Embryonic Like Stem Cells (VSELs). Pod tą właśnie nazwą występują w literaturze – tłumaczy prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM, członek komitetu organizacyjnego BSCM. I dodaje: - Wierzymy, że sympozjum przybliży pracownikom naszej uczelni oraz innych ośrodków akademickich, studentom, doktorantom oraz przedstawicielom otoczenia gospodarczego problematykę, która często jest kontrowersyjnie przedstawiana w mediach.

Na konferencję złożyły się wykłady ponad 20 prelegentów z renomowanych ośrodków akademickich z USA, Francji, Włoch, Niemiec, Indii, Brazylii oraz Polski (https://5bscm.wum.edu.pl/en/node/81) oraz sesja prezentująca dorobek naukowy młodych badaczy.  

– Uczestnicy sympozjum zaprezentowali badania dotyczące obecności VSELs w dorosłych tkankach, ich potencjału do różnicowania w kierunku śródbłonka, komórek płuc, układu krwiotwórczego oraz ich wykorzystania w medycynie regeneracyjnej. Badania nad komórkami VSELs, których obecność została potwierdzona przez prawie 50 niezależnych ośrodków na świecie, jest także jednym z głównych tematów projektu realizowanego w ramach CePT II na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - wylicza prof. Mariusz Ratajczak z Laboratorium Medycyny Laboratoryjnej, członek komitetu organizacyjnego BSCM.
Naukowcy przedstawili ponadto prace dotyczące klinicznego wykorzystania komórek CAR-T w terapii schorzeń hematologicznych, komórek NK jako nośników chimerycznych receptorów antygenowych w immunoterapii celowanej oraz badania dotyczące tzw. mikrofragmentów błonowych w diagnostyce i terapii. Omawiali postępy w leczeniu nowotworów układu nerwowego. Mówiono też o zastosowaniu komórek mezenchymalnych w postępowaniach klinicznych oraz próbach wykorzystania/zastosowania komórek macierzystych w psychiatrii. Jedną z sesji poświęcono wpływowi zakażenia SARS-CoV-2 na uszkodzenie przedziału komórek macierzystych oraz roli tzw. burzy cytokinowej i zakażenia COVID w leczeniu pacjentów hematologicznych.

Sympozjum odbyło się w dniach 21-23 października 2022 r. Było współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Edukacji.