Znamy wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Nasi studenci i absolwenci wypadli doskonale

To niezwykle ważny egzamin dla młodych medyków, ponieważ daje pełne prawo do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Z dumą informujemy, że w ostatniej – jesiennej sesji egzaminacyjnej studenci i absolwenci z WUM uplasowali się w czołówce najlepiej zdających.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Centrum Egzaminów Medycznych do LEK w sumie przystąpiło 970 medyków z naszej uczelni, zdało 967. Średni wynik, który osiągnęli to 168,42 pkt. Maksymalny zdobyty przez nich wynik to 190 pkt. W całym kraju były to zaledwie dwa punkty więcej. 
Z 576 studentów zgłoszonych do egzaminu, zdały 574 osoby. Uzyskały średnią 167,06 pkt. Ich maksymalny wynik to 190 pkt. Jedynie studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zdobyli o punkt więcej.
Jeśli zaś chodzi o absolwentów WUM, to z 394 osób zdających nie zaliczyła tylko jedna. Średnia to 170,41 pkt. Maksymalna liczba punktów zdobytych to 190. W Polsce to 192 pkt.

We wszystkich tych zestawieniach WUM zajmuje trzecie miejsce. Na pozycji pierwszej widnieje wysoki wynik jednego tylko studenta Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Drugie było Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Do LEK może przystąpić lekarz albo osoba, która ukończyła 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).