Powitanie studentów pierwszego roku analityki medycznej i farmacji

To była ostatnia wydziałowa immatrykulacja 2022/2023. Wspólnota akademicka naszej uczelni powiększyła się o 79 przedstawicieli analityki medycznej oraz 186 farmacji. - Dobrze, że spóźnieni przyszli na czas ślubowania, w przeciwnym razie nie bylibyście studentami – dr hab. Joanna Kolmas uśmiechnęła się do grupy spóźnialskich, a następnie odczytała słowa przysięgi. Bohaterowie uroczystości powtórzyli je chóralnie.

Immatrykulacja to z pewnością wyjątkowa uroczystość, a samo ślubowanie symbolicznie potwierdza status studenta. Na Wydziale Farmaceutycznym to także doskonała okazja do poznania nowo przyjętych na kierunki farmacja i analityka medyczna. Dlatego już po zakończeniu ślubowania dr hab. Joanna Kolmas prosiła obecnych na sali studentów o powstanie i przyjęcie gratulacji oraz życzeń pomyślności. Na początku młodzi robili to nieśmiało a na końcu - z entuzjazmem.  
- Gratuluję wam wyboru uczelni jaką jest WUM, gratuluję wyboru wydziału i gratuluję wyboru kierunku [...] Niechaj ten rok akademicki będzie rokiem wielu dobrych, wartościowych doświadczeń i sukcesów – mówiła dziekan w swoim przemówieniu inauguracyjnym. Przekonywała też, aby w chwilach zwątpienia i poczucia, że nie da się zrobić nic więcej, studenci przypominali sobie słowa Dalajlamy „Jeśli myślisz, że jesteś za mały, aby uczynić różnicę, spróbuj spać w obecności komara”.  
Dziekan zwróciła uwagę na ogromną odpowiedzialność zawodu farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego oraz na fakt, że wymagane jest w nich ustawiczne kształcenie się i doskonalenie umiejętności. Sama wiedza jednak nie wystarczy, należy umieć ją zastosować, dlatego dr hab. Joanna Kolmas zachęcała nowo przyjętych, aby wykorzystali czas studiów na poszukiwanie, dociekanie, doświadczanie i zgłębianie wszystkich problemów naukowych, z jakimi się spotkają. Do dyspozycji studenci mają nowoczesne laboratoria, doskonale wyposażone biblioteki, ale także programy mentoringowe, szereg sympozjów, wyjazdy w ramach Erasmus+. Dziekan zapewniła również o wsparciu nauczycieli akademickich: - Jesteśmy po to, abyście zdobywali wiedzę i doświadczenie, potrzebne do tego, aby móc rozwinąć skrzydła w życiu dorosłym.
 
Radości i sukcesów życzył studentom również prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM. – Studia to najważniejszy fragment waszego życiorysu [...] Dokonaliście bardzo dobrego wyboru – powiedział Profesor Gaciong. I wypunktował niektóre z mocnych stron wydziału: tradycja w nauczaniu medycyny, wybitna kadra dydaktyczna, jakoś dorobku naukowego, nowoczesne projekty badawcze oraz szeroka oferta skierowana do studentów – koła naukowe, mini granty, organizacje studenckie.
Nowo przyjętych powitał w imieniu starszych koleżanek i kolegów Marcin Jaworski – przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego. – Z całego serca życzymy wam, aby pobyt w murach naszej uczelni pozwolił zdobyć wiele doświadczeń, wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki której znajdziecie pracę marzeń i stworzycie kolejne nowe pokolenie medyków Polski.
 
Następnie dziekan zaprosiła dr Monikę Franczak-Rogowską z Zakładu Chemii Fizycznej do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pt. „Farmacja w świecie ‘NANO’”. - Posłuchajcie, z jaką energią i swadą można opowiadać o nauce – powiedziała dziekan, oddając głos prelegentce. Dr Franczak-Rogowska rozpoczęła od zaprezentowania słuchaczom sylwetki Richarda Feynmana, amerykańskiego fizyka teoretycznego, uznanego w 1999 r. za jednego z dziesięciu najwybitniejszych fizyków wszech czasów. To on właśnie, swoim odważnym, choć w tamtych czasach - niedocenionym stwierdzeniem, że nauka stawia przed ludźmi niesamowite, nieograniczone możliwości, jeśli będą tworzyć struktury atom po atomie, rozpoczął erę nanotechnologii na całym świecie. Dziś już wiemy, że miał w 100% rację. Następnie prelegentka zaprosiła uczestników immatrykulacji w świat nanometrów: nanorurek, nanoigieł, nanocząstek, nanobomb itd., stanowiących podwaliny nowoczesnej medycyny. – Parafrazując słowa R. Feynmana, nie sztuką jest wiedzieć mniej więcej na jakiś temat, sztuką jest ten temat zgłębiać i go doświadczać. Zapamiętajcie Państwo, że nie ma głupich pytań [...] Życzę wam stawiania mnóstwa pytań oraz żebyście na tych studiach znaleźli swój własny świat i żebyśmy kiedyś byli z was wszystkich ogromnie dumni – zakończyła dr Franczak-Rogowska.
 
Zwieńczeniem uroczystości był koncert Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a zakończeniem – wykonanie pieśni „Gaudeamus Igitur”. 
 
W wydarzeniu udział wzięli: prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr Marta Kijak-Bloch, Kanclerz WUM, Jolanta Ilków, Kwestor WUM, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego - dr hab. Agnieszka Bazylko i dr hab. Piotr Luliński oraz członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego i nauczyciele akademiccy.  

Za 4 lata Wydział Farmaceutyczny będzie obchodził piękny jubileusz – 100-lecia nauczania. Obecnie prężnie się rozwija, dostosowuje do nowych potrzeb rynku i podwyższa jakość kształcenia, aby ułatwić absolwentom dostęp do wymarzonych miejsc pracy. Potwierdzają to nie tylko statystyki, ale także głosy samych zainteresowanych. Absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w laboratoriach - klinicznych przyszpitalnych oraz w lecznictwie otwartym, laboratoriach naukowych, firmach prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-pomiarowych, przemyśle farmaceutycznym, aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach czy instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji, ochrony zdrowia, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska.