Uroczyste ślubowanie nowych studentów na WLS

Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym właśnie zaczyna studia 520 osób. 10 października w auli Centrum Dydaktycznego zostali oni uroczyście przyjęci do grona społeczności akademickiej. 

To była wyjątkowa ceremonia, ponieważ zorganizowana przez nowy Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, który powstał z fuzji Wydziału Medycznego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Na kierunku lekarsko-dentystycznym studiach stacjonarnych – zaczynają naukę 82 osoby, na lekarsko-dentystycznym studiach stacjonarnych w języku angielskim – 18 osób, a na lekarsko-dentystycznym studiach niestacjonarnych – 25 osób. Na technikach dentystycznych oraz na higienie stomatologicznej – po 30 osób. Na audiofonologię z protetyką słuchu przyjęto 28 osób. Na elektroradiologię I stopnia stacjonarnie – 39, II stopnia stacjonarnie – 28 i II stopnia niestacjonarnie – 25 osób. Na fizjoterapii będzie 147 studentów, natomiast na logopedii ogólnej i klinicznej I stopnia– 33, a  II stopnia – 35. 

Uroczystość immatrykulacji poprowadziła prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Dziekan WLS, która ciepło powitała studentów. Do nich również zwrócił się prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM.

– Stajecie się częścią wielkiej historii, nie tylko naszej uczelni, która jest najstarszą w Warszawie. Mamy też ogromne tradycje nauczania stomatologii. Akt erekcyjny Instytutu Stomatologii miał miejsce w 1920 r. Dwa lata temu obchodziliśmy stulecie nauczania stomatologii w Warszawie – podkreślał Rektor. Zaznaczył przy tym, że tradycja nauczania łączy się na WUM z nowoczesnością, której najlepszym przykładem jest najnowocześniejsze w Polsce Uniwersyteckie Centrum Stomatologii.

Podczas uroczystości życzono studentom wytrwałości i powodzenia w realizacji celów. Dr Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej zwrócił uwagę na dwa aspekty, o które warto dbać w czasie studiów i potem. Są to dobra komunikacja (zarówno w zespole medycznym jak i z pacjentami) oraz równowaga pomiędzy życiem naukowym a prywatnym. Natomiast Dominika Domanowska, przewodnicząca Zarządu Samorządu Wydziałowego, zachęcała do włączenia się w życie studenckie i samorządowe. Osobom, które uzyskały najwyższą punktację w rekrutacji na poszczególne kierunki Rektor WUM oraz Dziekan WLS wręczyli znaczki z logo wydziału.

Najważniejszym punktem ceremonii było oczywiście ślubowanie. Od studentów kierunków w języku polskim przyjęła je dr hab. Joanna Peradzyńska, Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunkach: Fizjoterapia, Audiofonologia z protetyką słuchu, Elektroradiologia. Natomiast od studentów EDD ślubowanie przyjęła dr hab. Ewa Czochrowska, Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunkach Lekarsko-Dentystycznym w języku angielskim, Logopedii Ogólnej i Klinicznej oraz Współpracy z Zagranicą.

Nieodłączną częścią każdej immatrykulacji jest wykład inauguracyjny. W tym roku na WLS wygłosił go prof. Kazimierz Szopiński z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Temat: Diagnostyka obrazowa dla początkujących.

Ceremonię zakończył krótki koncert Chóru WUM pod dyrekcją Daniela Synowca. 

W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie WUM: prof. Zbigniew Gaciong – Rektor WUM;  prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych; prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii 
Obecni byli również: prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego; dr hab. Piotr Luliński, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego; prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; prof. Michał Grąt, Dyrektor Szkoły Doktorskiej; dr hab. Maciej Dawidowski, Wiceprzewodniczący Rady Dyscyplin Nauk Farmaceutycznych, dr hab. Dorota Włodarczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Dyscyplin Nauk o Zdrowiu, prof. Dariusz Białoszewski, były Dziekan Wydziału Medycznego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, była Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego; dr Marta Kijak-Bloch, Kanclerz; Jolanta Ilków, Kwestor; Jacek Runowski, Dyrektor ds. finansowych i administracyjno-operacyjnych Centrum Medycznego WUM;  dr Piotr Pawliszak, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej; dr Dariusz Paluszek, Wiceprezes  Okręgowej Izby Lekarskiej; prof. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, prof. Kazimierz Szopiński z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.
Władze Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego reprezentowali: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Dziekan; prof. Agnieszka Mielczarek, Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunkach Lekarsko-Dentystycznym, Technikach Dentystycznych i Higienie Stomatologicznej, dr Joanna Peradzyńska, Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunkach: Fizjoterapia, Audiofonologia z protetyką słuchu, Elektroradiologia; dr hab. Ewa Czochrowska, Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunkach Lekarsko-Dentystycznym w języku angielskim, Logopedii Ogólnej i Klinicznej oraz Współpracy z Zagranicą; dr Leopold Wagner, Koordynator ds. Technik Dentystycznych i Symulacji Stomatologicznych; dr Monika Lewandowska, Koordynator ds. Fizjoterapii.