Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim pod nieoficjalnym patronatem Alberta Einsteina

W trakcie ceremonii padły ważne słowa o tym, czym jest medycyna i jaki jest sens pracy lekarza. Prelegenci cytowali przy tym naukowców, pisarzy, poetów – najczęściej powoływano się na Alberta Einsteina. Wszystko po to, żeby studenci, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy rok, lepiej zrozumieli i poczuli, na jaką ścieżkę właśnie wkraczają, składając uroczyste ślubowanie.

W tym roku na Wydział Lekarski zostały przyjęte 852 osoby. 536 – na studia stacjonarne w języku polskim, 160 - na studia stacjonarne w języku angielskim i 156 osób na studia niestacjonarne w języku polskim. Niemal wszyscy 7 października zawili się w auli im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego WUM. I to właśnie oni byli najważniejszymi bohaterami immatrykulacji. 

Ceremonię prowadził prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in. szczególne cechy kształcenia akademickiego. – Odbywa się ono w powiązaniu z badanymi naukowymi, których celem jest pogłębienie wiedzy. Wiedza ma swoje granice (…). I państwo podczas studiów do tych granic właśnie się zbliżycie. Świadomość granic wiedzy miał Albert Einstein, twierdząc i to przewrotnie, że „od wiedzy ważniejsza jest wyobraźnia, ponieważ wiedza jest ograniczona w przeciwieństwie do tej drugiej”. W związku z tym, że wiedza jest ograniczona, na część pytań trudno nam znaleźć jednoznaczną odpowiedź – mamy tylko mniej lub bardziej prawdopodobne hipotezy. Powinniśmy się z tym oswoić i zrozumieć, że poszukiwanie i odkrywanie prawdy jest jednym z najważniejszych zadań uniwersytetu. – mówił prof. Krenke. 

Do studentów pierwszego roku zwrócił się również prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM.

 – Rozpoczynacie dzisiaj niezwykle ważny etap w swoim życiu, być może nawet najważniejszy (..) Chciałbym powiedzieć wam o uczelni, której członkami się stajecie. I jeśli wyjdziecie z niej jako absolwenci, wyjdziecie z dyplomem uczelni, który jest rozpoznawany na całym świecie i jest paszportem otwierającym bardzo wiele drzwi. Choć liczymy, że zostaniecie z nami i tu wykorzystacie wiedzę oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów (…) Będziecie kształceni w najlepszych placówkach medycznych w Polsce. Tu pracują najlepsi specjaliści, wykonuje się najbardziej skomplikowane procedury – zaznaczył Rektor. 

Po wystąpieniu Rektora rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości, czyli ślubowanie. Od studentów kierunku lekarskiego w języku polskim przyjął je dr hab. Łukasz Koperski, Prodziekan ds. Studenckich I i II. Natomiast od studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim - dr hab. Jacek Sieńko Prodziekan ds. ED.

Bardzo ciekawy wykład inauguracyjny pt. „Co w trawie piszczy? Substancje pochodzenia naturalnego w medycynie” wygłosiła prof. Dagmara Mirowska-Guzel z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Profesor przytoczyła historię marihuany, artemizyniny i morfiny, czyli substancji, które jeszcze poszukują lub już znalazły swoje miejsce w medycynie. W jej wystąpieniu nie zabrakło również życzeń dla studentów. – Historia naszego zawodu, historia medycyny, historia farmakoterapii to mieszanka zachwytu, natchnienia, idealizmu, racjonalizmu, zuchwałości i pokory, ale także szczerego zainteresowania i determinacji. Życzę państwu wszystkich tych przymiotów po trosze – powiedziała prof. Mirowska-Guzel. 

Immatrykulacja jeszcze do niedawna wiązała się z uroczystością wręczenia nowym studentom indeksów w formie papierowej. Dziś już nie ma tradycyjnych indeksów, jednak, żeby tradycji stało się zadość Rektor, prorektorzy oraz dziekan i prodziekani WL wręczyli wszystkim studentom pierwszego roku znaczki z logo Wydziału Lekarskiego.  

Na koniec oddano głos przewodniczącym Samorządu Studenckiego.  

– Jak powiedział Albert Einstein, „jeśli koncepcja od samego początku nie jest szalona, nie ma dla niej żadnej nadziei". Wierzę w słowa geniusza i zapewniam, że jest dla was nadzieja, bowiem koncepcja studiowania medycyny zawiera w sobie odrobinę szaleństwa – przekonywała pół żartem pół serio  Karolina Marrodan-Wojtczak, przewodnicząca Samorządu Studentów WL 

Ceremonię zakończył minikoncert Chóru WUM pod dyrekcją Daniela Synowca. Można było posłuchać prawdziwych przebojów, takich jak „Shallow”, „No time to die” i „The Final Countdown”. 

 

W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie WUM: prof. Zbigniew Gaciong, Rektor; prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych oraz prof. Marek Kuch, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. 

Władze Wydziału Lekarskiego reprezentowali: prof. Rafał Krenke, Dziekan; dr hab. Łukasz Koperski, Prodziekan ds. Studenckich I i II; dr hab. Jacek Sieńko Prodziekan ds. ED; prof. Aleksandra Banaszkiewicz, Prodziekan ds. Studenckich III - IV roku; prof. Tadeusz Grochowiecki, Prodziekan ds. Studenckich V - VI rok; prof. Aneta Nitsch-Osuch, Prodziekan ds. Programów i Jakości Kształcenia. 

Na immatrykulacji obecni byli również: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego; prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; dr hab. n. farm. Joanna Kolmas, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Krzysztof Czajkowski, II Klinika Położnictwa i Ginekologii, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, dr Marta Kijak-Bloch, Kanclerz; prof. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, prof. Jacek Malejczyk, Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii; dr hab. Andrzej Cacko, Kierownik Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny; prof. Tomasz Pasierski, Kierownik Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej; mgr Jerzy Chrzanowski, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; dr Maciej Ganczar, Kierownik Studium Języków Obcych, Agata Andrzejczyk, przewodnicząca Zarządu Głównego Samorządu Studentów oraz członkowie Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego z jego przewodniczącą Karoliną Marrodan-Wojtczak i członkowie Samorządu Studentów ED z przewodnicząca Carolyn Szwed.