„Ja, student, ślubuję uroczyście…”. Immatrykulacja na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Prawie 1000 nowo przyjętych na kierunki dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne, złożyło w czwartek 6 października, przysięgę studencką. Tym samym oficjalnie – już jako studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, rozpoczęli nowy etap w życiu oraz wspaniałą naukową przygodę.

W tym roku wydział przyjął na studia 1335 najlepszych kandydatów z blisko 3400 osób, które wystartowały w rekrutacji. - Witam w naszych progach. Życzę Wam udanych lat na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - najstarszej uczelni akademickiej w naszej stolicy. Uczelni, która patrząc na Was, patrzy w swoją przyszłość – mówił do bohaterów uroczystości prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM.
 
Gospodarz uroczystości, prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu pogratulował nowym studentom i przypomniał, że jako przyszli medycy będą odgrywać szczególną rolę - jej istotą jest pomoc osobom chorym i cierpiącym. Uprawianie zawodów to wielka sztuka, która wiąże się z potrzebą opanowania olbrzymiej ilości interdyscyplinarnej wiedzy. Ta zaś wpływa na jakość przyszłej pracy na rzecz potrzebujących. Stąd apel Dziekana o odpowiedzialne podejście do procesu kształcenia, systematyczność, traktowanie studiów z niezwykłą starannością. - Przed państwem najlepszy czas w życiu. Szanowni Państwo, drodzy studenci, spędzicie w murach naszej uczelni kolejnych kilka lat. Za chwilę czeka Was immatrykulacja z jej centralnym, najważniejszym elementem – czyli ślubowaniem. Zachęcam, aby z państwa strony był to akt w pełni świadomy. Bardzo chciałbym i życzę Państwu – Drodzy Studenci, żeby treść ślubowania stała się rzeczywistym wyznacznikiem państwa postawy w całym okresie studiów – mówił Profesor Gujski.
 
Co zatem ślubowali studenci? Po pierwsze - wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Po drugie - postępować zgodnie z zasadami etyki i zachować w tajemnicy wszystko to, czego dowiedzą się o pacjencie w związku z odbywanymi studiami medycznymi. Po trzecie - odnosić się z szacunkiem do władz uczelni oraz wszystkich członków społeczności WUM. A także szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chóralne „ślubuję” zwieńczyło immatrykulację.
 
Uroczystość zakończył koncert Chóru WUM pod dyrekcją Daniela Synowca. Zespół wykonał utwory muzyki popowej.
 
W immatrykulacji udział wzięli ponadto prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Tadeusz Grochowiecki, Prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Peradzyńska, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr hab. Agnieszka Bazylko, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Dorota Włodarczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, prof. Michał Grąt, Dyrektor Szkoły Doktorskiej WUM, dr Marta Kijak-Bloch, Kanclerz WUM, Jolanta Ilków, Kwestor WUM oraz prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. Robert Gałązkowski, dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska, dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski, członkowie Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Tomasz Sławatyniec, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Bernard Waśko - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, Zbigniew Terek - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr Beata Guzak, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele szpitali klinicznych WUM oraz innych placówek zdrowia.