Nagrodzeni w konkursie promującym pozytywne działania w ochronie zdrowia

W piątej edycji konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” doceniony został projekt „Szybka ścieżka SOR. Fast Track” Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM. Wśród nagrodzonych jest także dr Anna Słowikowska z Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM.

Czym jest Fast Track? To odpowiedź na problemy związane z dużą liczbą pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego DSK UCK WUM. Regularnie jest około 150 zgłoszeń na dobę, co daje około 50 tys. pacjentów rocznie. Aby usprawnić udzielanie świadczeń SOR, lek. Anna Janus-Młodowska oraz lek. Łukasz Jabłoński zaproponowali utworzenie szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci, u których powodem zgłoszenia jest ciało obce znajdujące się w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych bądź uchu. Pacjentami, w specjalnie wyodrębnionym gabinecie, zajmują się rezydenci odbywający staż kierunkowy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Nadzór sprawują lekarze medycy ratunkowej.
- Przeładowanie SORu jest problemem powszechnym. Obserwuje się go na całym świecie. „Fast Track” stanowi odciążenie dla innych pionów dyżurowych w SOR DSK UCK WUM. Udało się nam poprawić wydolność zarówno pionu zachowawczego, jak i chirurgicznego. Dzięki takiej organizacji pracy udaje się, bez oczekiwania, przyjąć pacjenta, a następnie po potwierdzeniu diagnozy wdrożyć adekwatne postępowanie – ocenia lek. Łukasz Jabłoński.
I właśnie to rozwiązanie postanowili nagrodzić organizatorzy konkursu, przyznając drugie miejsce w kategorii „Innowacyjne szpitale – zarządzanie”.
 
Dr Anna Słowikowska z Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM zajęła piąte miejsce w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia” za samodzielnie wydaną książę „Serce w dobrym stylu. Jak świadomie zarządzać własnym zdrowiem”. Do dr Słowikowskiej trafiła też Nagroda Specjalna za nadzwyczajne zaangażowanie w edukację zdrowotną Polaków.
 
Warto wspomnieć, że w konkursie mamy również dwójkę finalistów: Klinikę Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM za projekt „Wewnątrzszpitalny standard opieki nad pacjentem z zaburzeniami połykania” (w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”) oraz ponownie Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM za projekt „Asystent lekarza jako sposób na przyspieszenie procesu diagnostyczno-leczniczego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” (w kategorii „Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”).
 
Konkurs "Zdrowa Przyszłość - Inspiracje" organizowany jest przez IDEA TRADE. Promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Honorowy patronat nad konkursem objęły Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
 

 

Fot. z wręczenia nagród; „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”