Dr hab. Mariusz Tomaniak laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za oryginalne osiągnięcia naukowe i nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii. Nasz naukowiec został doceniony za cykl prac na temat nowych strategii postępowania przeciwpłytkowego w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych u chorych o wysokim ryzyku powikłań́ niedokrwiennych i krwotocznych.

W nagrodzonych pracach Laureat wykazał większe bezpieczeństwo przy takiej samej skuteczności, stosowania po PCI w OZW 11-miesięcznej monoterapii tikagrelorem po miesięcznej DAPT, w porównaniu do pacjentów przyjmujących 12-miesięczną DAPT złożoną z tikagreloru i kwasu acetylosalicylowego. Obserwowane korzyści widoczne były również u pacjentów poddawanych złożonym zabiegom PCI, a także w grupie z podwyższonym ryzykiem powikłań zakrzepowych i krwotocznych. Dotyczy to między innymi chorych w wieku powyżej 75 lat, chorych z upośledzoną funkcją nerek. W populacji z POCHP, leczenie tikagrelorem w monoterapii nie zwiększało częstości wystąpienia duszności związanej z lekiem.   

We wcześniejszych badaniach, dr hab. med. Mariusz Tomaniak wykazał, że prasugrel podawany przed elektywnym zabiegiem PCI pacjentom z nieadekwatnym zahamowaniem agregacji płytek po klopidogrelu może wiązać się z mniejszym okołozabiegowym uszkodzeniem miokardium. 

Co więcej, podczas trwającego właśnie XXVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dr hab. Mariusz Tomaniak został Laureatem Grantu Naukowego PTK, przyznawanego we współpracy z firmą Servier. Grant został ufundowany na realizację projektu pt. „Kwas acetylosalicylowe w badzo nieskiej (30 mg) dawce vs. standardowej niskiej dawce (75 mg)w populacji pacjentów powyżej 65 roku życia poddawanych PCI w ostrym zespole wieńcowym: badanie metodą otwartej próby z randomizacją w układzie krzyżowym „cross-over”. 

Dr hab. Mariusz Tomaniak jest pracownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, kierowanej przez prof. Marcina Grabowskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół choroby niedokrwiennej serca. Zajmuje się nieinwazyjną i inwazyjną oceną czynnościową zmian w tętnicach wieńcowych w oparciu o rozwinięcie skrótów (FFR/iFR) oraz nowymi algorytmami komputerowego modelowania dynamiki płynów w diagnostyce ostrych i przewlekłych zespołów wieńcowych. Ma bezpośredni wkład w budowę i walidację nowego oprogramowania do analizy FFR w oparciu jedynie o samą angiografię – vessel Fractional Flow Reserve (vFFR). Jako jeden z pierwszych badaczy wykazał użyteczność stworzonych algorytmów w przewidywaniu efektów PCI (wskaźnik residual vFFR) w oparciu o samą angiografię i komputerowe modelowanie geometrii naczynia, tzw. virtual PCI.   Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał zarówno w I Klinice Kardiologii WUM, jak również w wieloletniej współpracy z Erasmus MC, Thorax Center w Rotterdamie. W 2015 roku był Stypendystą Ministerstwa Zdrowia, MEiN, w 2018 został Laureatem Grantu ESC., w 2020 r. Laureatem Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą habilitację w dziedzinie nauk medycznych.