Komisja ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni

Skład komisji:

 • dr Zofia Sienkiewicz - przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu, przewodnicząca Komisji
 • dr hab. Dominik Olejniczak - przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu, zastępca przewodniczącej Komisji
 • dr hab. Agnieszka Perkowska-Ptasińska - przedstawiciel Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. Michał Kunicki - przedstawiciel Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. Grażyna Sygitowicz - przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego
 • lek dent. Anna Pogorzelska - przedstawiciel Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • Martyna Cholewik - przedstawiciel Studentów
 • lek. med. Konrad Zuzda - przedstawiciel Doktorantów
 • dr Henryk Rebandel - przedstawiciel związków zawodowych
 • Daniel Klimowicz - pracownik Działu Współpracy z Zagranicą, sekretarz Komisji

Do zadań komisji należy:

 • koordynowanie wdrażanych działań na rzecz koncepcji społecznej odpowiedzialności Uczelni i przygotowanie publicznych raportów z zakresu działań w tym obszarze;
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi WUM w zakresie opracowania procedur i zasad wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni;
 • Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz przedstawianie mu wyników prac Komisji.

 

Zarządzenie nr 85/2022 Rektora WUM z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni