Pełnomocnik Rektora ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. społecznej odpowiedzialności Uczelnidr hab. Edyta Krzych-Fałta

Do zadań pełnomocnika należy:

  • dbałość w zakresie przestrzegania na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym założeń Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni;
  • opracowanie programu działań służącemu realizacji społecznej odpowiedzialności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - w obszarze dydaktyki, badań naukowych, relacji z otoczeniem i funkcjonowania Uczelni;
  • inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności Uczelni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;
  • przygotowywanie i opracowanie propozycji regulacji wewnętrznych dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego służących realizacji społecznej odpowiedzialności Uczelni;
  • współpraca z władzami Uczelni, pełnomocnikami Rektora, samorządami studentów i doktorantów, organizacjami społecznymi funkcjonującymi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie realizacji społecznej odpowiedzialności Uczelni;
  • reprezentowanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w krajowych i międzynarodowych gremiach działających na rzecz społecznej odpowiedzialności;
  • przedkładanie rektorowi na zakończenie każdego roku akademickiego raportu z wdrażania na UEP programu społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Kadencja pełnomocnika trwa do 30 września 2024 r.

Obsługę administracyjną pełnomocnika zapewnia Dział Współpracy z Zagranicą.
 

Zarządzenie nr 54/2022 Rektora WUM z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni