Wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego

Data wydarzenia
Miejsce
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka
Opis wydarzenia

godz. 15.00

Organizator
Rada ds. Nauki i Doktorantów