Absolwenci nauk medycznych otrzymali dyplomy i ruszają zdobywać świat

W poniedziałek, 29 sierpnia, 143 magistrów oraz 76 licencjatów świętowało ukończenie studiów na Wydziale Medycznym WUM. - Pamiętajcie o myśli Platona, który podobno mawiał „Najważniejszy w każdym działaniu jest dobry początek”. A taki początek właśnie zrobiliście – powiedział dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. WUM, Dziekan wydziału do absolwentów fizjoterapii, elektroradiologii, audiofonologii z protetyką słuchu oraz logopedii ogólnej i klinicznej podczas dyplomatorium.

Dyplomatorium to zawsze szczególne wydarzenie w życiu uczelni. Młodzi medycy na uroczyste wręczenie dyplomów przybyli w towarzystwie swoich bliskich. W tym ważnym dla nich dniu obecni byli również przedstawiciele najwyższych władz uczelni, bratnich wydziałów, członków rady wydziału oraz nauczyciele dydaktyczni.

– Zakończyliście właśnie ważny etap swojego życia. Możecie podjąć pracę i zacząć brać udział w diagnostyce i procesie leczenia pacjentów. Pamiętajcie jednak, że to nie koniec kształcenia. Będziecie pracować w zawodach medycznych, które wymuszają stałe pogłębianie zdobytej wiedzy zawodowej. Bez jej ciągłej aktualizacji nie ma mowy o dobrym leczeniu pacjentów. Z tego powodu macie obowiązek, prawo i przywilej ustawicznego kształcenia. Tylko w taki sposób możecie stać się samodzielnymi i cenionymi fachowcami, pożądanymi członkami zespołów terapeutycznych. Tego wam serdecznie życzę i w imieniu swoim i w imieniu wszystkich waszych uniwersyteckich nauczycieli – mówił gospodarz wydarzenia dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. WUM, Dziekan.

Z gratulacjami i najlepszymi życzeniami do absolwentów zwrócił się również rektor. Podkreślał, że dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to paszport otwierający wiele drzwi, zarówno w kraju jak i za granicą. Uczelnia nieustannie się rozwija oraz dba o to, aby stale podwyższać poziom nauczania. Stara się także spełniać wymagania współczesnej ochrony zdrowia oraz kryteria międzynarodowej placówki medycznej. Rektor mówił o, powstającym z myślą o wszystkich studentach, nowoczesnym centrum symulacji medycznych oraz nowej formie zajęć, w ramach których studenci z różnych kierunków wspólnie będą uczyć się komunikacji i działania w multidyscyplinarnym zespole. Przypomniał też o długiej historii i tradycji naszej uczelni, która jako pierwsza w Warszawie rozpoczęła nauczanie medycyny.
– Chciałbym, abyście byli Państwo dumni ze swoich osiągnięć i z tego, że ukończyli tę właśnie uczelnię. I żebyście dumę z zawodu nie tylko nosili w sobie, ale także pokazywali innym, bo jego wykonywanie jest zaszczytem – podsumował rektor.

Głos zabrali ponadto: prof. Marek Kuch, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Bolesław Samoliński, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu oraz prof. Witold Rongies - konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii. 

Po przemówieniach przyszedł czas na najważniejszy punku uroczystości - ślubowanie absolwentów. Dziekan poprosił wszystkich dyplomowanych o powstanie oraz powtarzanie słów przysięgi. „Przyjmując z głębokim szacunkiem i wdzięcznością nadany mi tytuł ślubuję” – mówili w skupieniu i powadze młodzi medycy, deklarując m.in. służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu według najlepszej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom i współuczestniczyć w procesie leczenie oraz strzec godności zawodu i systematycznie podnosić swoja wiedzę. Przysięgę zakończyło gremialne „Ślubuję i przyrzekam!”. Tuż po nim uhonorowano absolwentów z najwyższą średnią, którzy odebrali z rąk rektora i dziekana „Złoty Laur Absolwenta”. Byli to: Natalia Niezgoda z kierunku fizjoterapia, Olga Karwowska, Angelika Rolla oraz Gabriela Urbańczyk z elektroradiologii, Maja Słomka z logopedii ogólnej i klinicznej. Wręczono też nagrody książkowe najlepszym absolwentom studiów I-go stopnia. Otrzymali je: Sandra Krzysztofik z logopedii, Magdalena Dyr z audiofonologii oraz Joanna Wakulicz z elektroradiologii. Po wyróżnieniu wszyscy absolwenci odebrali upragnione dyplomy. 

Pełne pozytywnych wrażeń dyplomowanie zakończyła przemowa Szymona Pankowskiego, przedstawiciela tegorocznych absolwentów. 

W wydarzeniu, oprócz wyżej wymienionych, udział wzięli: dr hab. n.med. Joanna Peradzyńska oraz dr n. med. Monika Lewandowska, Prodziekanki Wydziału Medycznego, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan Wydziału Farmaceutyczneg, prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Aleksandra Banaszkiewicz, Prodziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Michał Grąt, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, dr Marta Kijak-Błoch, Kanclerz WUM, Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A., członkowie Rady Wydziału Medycznego: prof. Izabela Domitrz, prof. Mariusz Frączek, dr hab. Rafał Słapa, dr Jakub Stolarski, dr Anna Daniluk oraz dr Maria Płazińska, Koordynatorka kierunku elektroradiologia i Małgorzata Polit, Koordynatorka kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

Pierwsi absolwenci fizjoterapii opuścili mury WUM w 2004 roku. Dyplomy audiofonologii z protetyką słuchu oraz elektroradiologii po raz pierwszy wręczono w 2009 r., zaś logopedii ogólnej i klinicznej w 2014. W sumie WUM wykształcił 3306 fizjoterapeutów, 943 elektroradiologów, 340 logopedów oraz 316 audiofonologów.