Konferencja "Trzy lata pandemii SARS-CoV-2 w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ekonomii oraz edukacji"

Data wydarzenia
-
Miejsce
Aula A im. Prof. J. Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM
Opis wydarzenia

Ważne terminy:

  • Rejestracja  udziału czynnego w konferencji, przesłanie streszczenia wystąpienia, e-posteru - do 31 października 2022 roku
  • Rejestracja udziału biernego – do 30 listopada 2022 roku
  • Manuskrypt do monografii naukowej -  do 15 listopada 2022 roku

Adres do korespondencji i nadsyłania prac: konferencja.zdrowieichoroba1@wum.edu.pl
Rejestracja on-line na stronie: https://zpp.wum.edu.pl/konferencja

Streszczenie referatu, streszczenie plakatu: Streszczenie w j. polskim i j. angielskim, do 250 słów, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5. Układ streszczenia: imiona i nazwiska autorów, miejsce pracy, tytuł pracy, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa klucze (4-5 słów)
 

Agenda konferencji

Organizator
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa WUM oraz Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM
Patronat
Minister Zdrowia Adam Niedzielski, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong