Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego

Data wydarzenia
Miejsce
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a
godz. 11.00