Dyplom WUM to gwarancja dobrego zatrudnienia. Opublikowano wyniki rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

W 23. edycji rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” WUM jest drugą uczelnią akademicką z najwyższym wskaźnikiem odzwierciedlającym pozycję absolwentów na rynku pracy. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną uczelnią o profilu medycznym w pierwszej „dziesiątce” zestawienia przygotowanego w oparciu o kryterium „Absolwenci na rynku pracy” (kolejną uczelnią medyczną jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który jednak plasuje się dopiero na 15 pozycji). Tym samym „pokonaliśmy” aż 48 uczelni. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

„Absolwenci na rynku pracy” to jedno z siedmiu kryteriów Rankingu Uczelni Akademickich. Ustanawiane jest na podstawie ogólnopolskiego badania ekonomicznych losów absolwentów, przeprowadzanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z wykorzystaniem danych ZUS. Wyniki badania brane pod uwagę pochodzą z lat 2015-2019. Wskaźnik uwzględnia dwa parametry: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania. Wprowadza też korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS). Dane uwzględniają sytuację w pierwszym roku po zakończeniu studiów. Drugie miejsce dla naszej uczelni jest potwierdzeniem jakości kształcenia prowadzonego na WUM oraz znaczenia uzyskiwanego dyplomu na rynku pracy.  
Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria Rankingu Uczelni Akademickich: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie, WUM znalazł się na 12 pozycji na 96 klasyfikowanych uczelni (zarówno publicznych, jak i niepublicznych).

Nasza uczelnia może pochwalić się również wysokimi lokatami w Rankingu Kierunków Studiów. W tegorocznej edycji zestawiono 73 kierunki i grupy kierunków studiów, wybrane pod kątem tych najpopularniejszych wśród kandydatów na studia. Sześć z naszej oferty edukacyjnej znalazło się na podium swoich zestawień. Są to:

  • analityka medyczna – miejsce 2 (na 11 uczelni)
  • zdrowie publiczne – miejsce 2 (na 12 uczelni)
  • farmacja – miejsce 3 (na 11 uczelni)
  • kierunek lekarski – miejsce 3 (na 12 uczelni, ex aequo z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi)
  • pielęgniarstwo – miejsce 3 (na 22 uczelnie)
  • dietetyka – miejsce 3 (na 19 uczelni, ex aequo z Uniwersytetem Medyczny w Łodzi i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu) 

Pozycja w rankingu to wynik 12-13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie oraz kryteriów dodatkowych.  

Pełne listy rankingowe dostępne są tutaj

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 składa się z czterech zestawień. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 73 kierunki i grupy kierunków studiów.