Znamy wyniki U-Multirank. WUM z 11 ocenami „A”

W nowo opublikowanym U-Multiranku – globalnym rankingu uniwersytetów WUM „awansował” o jedną ocenę „A” w stosunku do zeszłorocznego zestawienia. Czyni to z naszej uczelni jedną z dwóch polskich uczelni z największą liczbą not „bardzo dobrych”. WUM otrzymał je m.in. za liczbę przyznanych patentów, wspólne publikacje regionalne, czy mobilność studentów.

Warto podkreślić, że celem U-Multiranku nie jest klasyfikacja światowych uniwersytetów w jednym wspólnym zestawieniu, ale pokazanie ich różnorodności. Dzieje się to poprzez przyznawanie uniwersytetom ocen od „A” (bardzo dobrze) o „E” (słabo) w różnych dziedzinach ich działalności (nauczanie i kształcenie, badania, umiędzynarodowienie, zaangażowanie regionalne) i umożliwianie porównania osiąganych przez nie wyników. Dane wykorzystywane w U-Multiranku pozyskiwane są z licznych źródeł (baz danych bibliometrycznych, patentowych, kwestionariuszy itp.). W tegorocznej edycji rankingu znalazło się ponad 1900 uczelni z całego świata. Spośród 42 krajowych uczelni uwzględnionych w U-Mulitranku prócz WUM 11 ocen „A” zdobyła również Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. 

U-Multirank został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden. 

Zestawienie polskich uczelni