Triumf w konkursie Supertalenty w Medycynie 2022

Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu została... dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. W gronie 10 laureatów znalazło się jeszcze trzech naukowców związanych z naszą uczelnią!

Warszawski Uniwersytet Medyczny uczelnią młodych talentów! Konkurs Supertalenty w Medycynie organizowany jest przez „Puls Medycyny” od 2012 roku. Jego celem jest odnalezienie i docenienie młodych medyków, którzy dzięki swej imponującej wiedzy i zaangażowaniu zmieniają naszą ochronę zdrowia na lepsze. Kandydaci oceniani są w w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe, zaangażowanie w działalność publiczną, perspektywy dalszego rozwoju. W jury zasiadają wybitni eksperci i autorytety polskiej medycyny.

To ich decyzją zwyciężczynią została dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, specjalistka kardiologii, echokardiografistka, adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. W swej pracy naukowej i klinicznej zajmuje się niewydolnością serca, migotaniem przedsionków, wadami zastawkowymi, echokardiografiią i przezcewnikowymi zabiegami strukturalnymi. Ma na swoim koncie liczne publikacje, w tym w „European Journal of Heart Failure”. Jest inicjatorką i koordynatorką polskiego, wieloośrodkowego rejestru pacjentów z migotaniem przedsionków, poddawanych echokardiografii przezprzełykowej LATTEE. Koordynowała pracę nad internetową Platformą Współpracy Naukowej „Klubu 30” PTK. Platforma służy do nawiązywania  współpracy naukowej pomiędzy młodymi naukowcami z całej Polski.

Drugie miejsce w konkursie zajął dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Tomaniak, specjalista kardiologii, adiunkt naukowo-dydaktyczny, podobnie jak dr hab. Kapłon-Cieślicka  związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii WUM. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej, dyżurujący w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, konsultujący kardiolog w European Cardiovascular Research Institute w Rotterdamie. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej. Wraz z zespołem z Holandii wykazał, że poprzez zmianę schematu dawkowania dotychczas stosowanych leków hamujących płytki krwi, koniecznych po zabiegu implantacji stentu do tętnicy wieńcowej, można zmniejszyć ryzyko groźnych dla życia krwawień przy zachowanej ochronie przed ponownym zawałem serca i zakrzepicą w stencie.

Wśród laureatów znaleźli się również dr n. med. dr n. hum. Natalia Szejko i lek. med. Paweł Sobczuk. Dr Szejko jest lekarzem rezydentem na ostatnim roku specjalizacji w dziedzinie neurologii oraz adiunktem w Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM. Specjalizuje się w badaniach nad tikami i zespołem Tourette’a. Jest pierwszym autorem najnowszych europejskich wytycznych do rozpoznawania i leczenia za pomocą głębokiej stymulacji mózgu zespołu Tourette’a. Natomiast Paweł Sobczuk jest asystentem z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM oraz rezydentem onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym. Zajmuje się leczeniem pacjentów cierpiących na mięsaki tkanek miękkich i kości oraz nowotwory skóry, a także działalnością naukową w zakresie onkologii klinicznej i translacyjnej.

 

Pełna lista laureatów dostępna tutaj