Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Data wydarzenia
Miejsce
Aula prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 16:00