Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Augusta F. Wolffa

August Ferdynand Wolff to jeden z twórców Akademii Lekarskiej, która dała początek nauczaniu medycyny w Warszawie, a także pierwszy prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Co roku na warszawskim Jazdowie, tuż przed dorocznym świętem Towarzystwa - Wolffianami, składane są wieńce i znicze pod tablicą upamiętniającą tę wybitną postać. W imieniu społeczności akademickiej WUM hołd Wolffowi oddał prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM.

Tablica wmurowana jest w VII pawilon chirurgiczny byłego Szpitala Ujazdowskiego przy ul. Jazdów 1 A. Składanie pod nią kwiatów i zniczy to tradycja Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Dalsza część obchodów z okazji jubileuszu TWL odbyła się w Domu i Klubie Lekarza. Gospodarzem wydarzenia prof. Jerzy Jurkiewicz, prezes Towarzystwa. W tej części uroczystości WUM reprezentował prof. Marek Kuch, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

August F. Wolff urodził się w 1768 r. w Lesznie. Po ukończeniu szkół w Lesznie i w Berlinie rozpoczął naukę w Królewcu jako student prawa, które jednak porzucił na rzecz medycyny na berlińskim uniwersytecie. Naukę kontynuował w Getyndze, gdzie w 1790 roku otrzymał stopień doktora. W 1809 uczestniczył w zakładaniu Akademii Lekarskiej w Warszawie, która po wielu przekształceniach, funkcjonuje do dziś jako Warszawski Uniwersytet Medyczny. W latach 1810-1817 sprawował funkcję prezesa rady ogólnej lekarskiej. W 1820 współuczestniczył w tworzeniu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Był członkiem czynnym Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W 1820 r. otrzymał szlachectwo dziedziczne Królestwa Polskiego z herbem „Postęp”, zaś w 1828 Order Świętego Stanisława. Zmarł w roku 1846 w Głuchowie, pochowany w Warszawie. 
 

 

Zdjęcie: OIL w Warszawie