SimChallenge 2022: studenci naszej uczelni wicemistrzami symulacji medycznych

Dziewięć drużyn z całej Polski rywalizowało o miejsce na podium w ogólnopolskich zawodach symulacji medycznych SimChallenge2022. Zwycięzcami został zespół z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Reprezentacja naszej uczelni – członkowie SKN Symulacji Medycznych zajęła drugie miejsce na podium. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia – Centrum Symulacji Medycznych WUM, najważniejsze w zawodach były zaangażowanie, zdrowa rywalizacja oraz dobra zabawa.

Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej „SimChallenge” co roku gromadzą studentów zafascynowanych możliwościami, jakie niesie nauka z wykorzystaniem symulacji. W trakcie dwudniowej rywalizacji uczestnicy wykonują zadania praktyczne, polegające na udzieleniu pomocy pacjentowi w stanie nagłego zagrożenia życia w warunkach szpitalnych lub poza szpitalnych. W tym roku przed zawodnikami stanęły konkurencje, w których pacjentami były zarówno fantomy, jak i osoby przeszkolone do odgrywania roli „pacjentów symulowanych”, odgrywające objawy chorobowe, sytuację społeczną, stan emocjonalny oraz sposoby zachowań na podstawie otrzymanego od organizatorów scenariusza. W sumie studenci wzięli udział w sześciu scenariuszach klinicznych. Dotyczyły one szerokiej problematyki medycznej, od stabilizacji stanu pacjenta poszkodowanego w zdarzeniu drogowym, aż po zagadnienia dotyczące toksykologii. Rozwiązywanie zadań wymagało od studentów wykazania się wiedzą medyczną, pomysłowością i umiejętnością pracy w zespole. 
Dla zawodników, którzy w danym momencie nie rywalizowali, zorganizowano warsztaty z zakresu ultrasonografii. Prowadzili je pracownicy dydaktyczni z I oraz II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM.

W skład rywalizujących drużyn weszli reprezentanci kierunku lekarskiego, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa oraz położnictwa z największych uczelni medycznych w Polsce. Scenariusze rywalizacji były zaprojektowane w taki sposób, aby w ich wykonanie zaangażować cały interdyscyplinarny zespół. Na każdą konkurencję studenci mieli około 20 minut. Zadania medyczne były ocenianie w zakresie umiejętności technicznych oraz umiejętności miękkich przez komisję sędziowską. Eksperci oceniali m.in. podejście do „pacjenta”, trafność podejmowanych decyzji, jak i współpracę pomiędzy członkami zespołów. W skład komisji weszli specjaliści z różnych dziedzin medycyny. 

- Symulacje to forma kształcenia stanowiąca istotny element zdobywania praktycznych umiejętności i kompetencji miękkich studentów uczelni medycznych. Jest prężnie rozwijającą się metodą dydaktyczną, nieodzowną w procesie nowoczesnej edukacji. Organizowane od kilku lat zawody nie tylko popularyzują symulacje medyczne wśród członków społeczności akademickich, ale umożliwiają także sportową, studencką rywalizację – mówi dr Marcin Kaczor, kierownik Centrum Symulacji Medycznych WUM.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM.