Specjaliści z WUM wyróżnieni Krzyżami Zasługi

Odznaczenia otrzymali: dr hab. Paweł Łęgosz, dr Jerzy Tyszkiewicz oraz dr hab. Dariusz Kawecki. Zostali wyróżnieni za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego. Krzyże Zasługi przekazał Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz w trakcie uroczystości, która odbyła się 10 czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Łącznie przyznano 15 odznaczeń.

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: dr hab. Paweł Łęgosz z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Lokalizacji Lindleya UCK WUM oraz dr Jerzy Tyszkiewicz z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii UCK WUM. Dr hab. Dariusz Kawecki z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej został odznaczony krzyżem brązowym. 

Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które spełniają czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Przyznaje go Prezydent RP.

 

Fot.: Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki