Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej - od Szkoły Askanasa do najnowszych badań i wytycznych

Prof. Zdzisław Askanas, to znany lekarz kardiolog, profesor nauk medycznych i twórca słynnej Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej. Szkoła do dziś rozwijana jest przez kolejne pokolenia naukowców i klinicystów. Wywodzi się z niej wiele pokoleń znakomitych kardiologów – kierowników klinik i ordynatorów warszawskich oddziałów kardiologicznych. 4 czerwca, w Centrum Dydaktycznym WUM, odbyła się sesja poświęcona WASK, na której spotkali się uczniowie profesora oraz kontynuatorzy jego idei.

Pierwsza część sesji była poświęcona historii I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM. Jednostka powstała w 1953 roku i wówczas nosiła nazwę IV Kliniki Chorób Wewnętrznych. Mieściła się w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był właśnie prof. Zdzisław Askanas. W Klinice zorganizowano pierwszy w kraju, a także jeden z pierwszych w Europie, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Powstały w niej pionierskie prace w zakresie elektrostymulacji serca. Specjaliści kliniki wypracowali „polski model” rehabilitacji pozawałowej oraz opracowali metodę rejestracji zapadalności na zawał serca, przyjętą jako modelową w badaniach światowych. W 1986 roku klinika została przeniesiona do szpitala klinicznego przy ul. Banacha. 
O ile pierwsza część sesji była podróżą w przeszłość, o tyle druga - dotyczyła nowoczesnego nauczania kardiologii z perspektywy studentów, nauczycieli akademickich i władz rektorskich naszego uniwersytetu. Swoimi opiniami dzielili się: dr Katarzyna Tymińska-Sędek, prof. Jerzy Korewicki, dr Marian Pieniak, prof. Grzegorz Opolski, prof. Marek Kuch, prof. Artur Mamcarz, prof. Andrzej Budaj, prof. Marcin Grabowski, prof. Michał Ciurzyński, dr Andrzej Ostrzycki, dr hab. Paweł Balsam oraz student medycyny Maciej Mazurek.

Sesja odbyła się w ramach XXII Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej – sympozjum, podczas którego najlepsi polscy specjaliści prezentują najważniejsze doniesienia naukowe dotyczące standardów kardiologii. - Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie związanej z pandemią COVID-19 mogliśmy w końcu wrócić do organizacji kolejnych Warszawski Dni Kardiologii Akademickiej. To wydarzenie z długą i bogatą tradycją, która sięga 1999 roku – mówi prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM – głównego organizatora konferencji. 

Sympozjum otworzył prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM, który wspólnie z Dziekanem Wydziału Lekarskiego WUM prof. Rafałem Krenke udzielił konferencji patronatu honorowego. W trakcie dwóch dni sympozjum omówiono najnowsze wytyczne i badania dotyczące diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń. W programie znalazły się też sesje warsztatowe, sesja prac studenckich oraz sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. W konferencji wzięło udział ponad 450 uczestników.