Nagrody Naukowe im. profesora Jana Miodońskiego dla pracowników WUM

Laureatami wyróżnienia są: dr Elżbieta Niemczyk-Cieślak, dr Agnieszka Jasińska-Nowacka oraz dr Tomasz Wojciechowski. Nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Otrzymują ją autorzy najlepszych oryginalnych prac z zakresu otorynolaryngologii.

  • Dr Elżbieta Niemczyk-Cieślak z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej UCK WUM nagrodę otrzymała za pracę doktorską pt. "Ocena przydatności tympanometrii szerokopasmowej w monitorowaniu funkcji ucha środkowego po stapedektomii"
  • Dr Agnieszka Jasińska-Nowacka z Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM została wyróżniona za pracę doktorską pt. "Korelacja badań audiologicznych, otoneurologicznych oraz obrazu klinicznego z zaawansowaniem wodniaka endolimfatycznego w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów z chorobą Ménière’a"
  • Dr. Tomasza Wojciechowskiego z Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej doceniono za pracę doktorską pt. "Analiza anatomii przestrzeni retrotympanum i jej sąsiedztwa w obrazach tomografii komputerowej wiązki stożkowej"

Wręczenie nagród obyło się we Wrocławiu, w trakcie jubileuszowego 50. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Zjazd odbył się w dniach 18-21 maja we Wrocławiu.