Warszawski Uniwersytet Medyczny liderem współpracy z medycznymi uczelniami z Ukrainy

Na WUM odbyła się dziś telekonferencja z udziałem wiceminister zdrowia Ukrainy pani Iryny Mykychak, JM Rektora WUM Zbigniewa Gacionga i rektorów 17 uczelni medycznych z Ukrainy. Omawiano współpracę WUM z ukraińskimi uniwersytetami medycznymi w zakresie pomocy w kształceniu i szkoleniu kadr medycznych oraz studentów. W planach jest stworzenie programu wieloletniej współpracy w tym zakresie.

Współpraca ta ma obejmować:
- szkolenie dla nauczycieli akademickich z Ukrainy;
- szkolenia dla lekarzy z Ukrainy;
- szkolenie kadry ratowniczej i pomocniczego personelu medycznego w Ukrainie w zakresie medycyny ratunkowej, w tym medycyny pola walki przez polskich specjalistów;
- wymianę studentów w ramach programu Erasmus +, którego Ukraina jest partnerem.

Możliwe sposoby współpracy i źródła jej finansowania omówił dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Strony wyznaczyły koordynatorów współpracy. Ze strony polskiej będzie to prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego prof. Robert Gałązkowski, ze strony ukraińskiej Serhii Ubohov z ministerstwa zdrowia Ukrainy.

Strona ukraińska zobowiązała się do przygotowania szczegółowej listy potrzeb oraz oczekiwań odnośnie do liczby osób mających brać udział w szkoleniach. Koordynatorzy spotkają się na początku czerwca, by omówić szczegóły.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do współpracy inne uczelnie wyższe. W zakresie szkoleń z traumapsychologii nawiązano kontakt z Uniwersytetem SWPS oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

– Planujemy działania w krótkim czasie, szkolenia ratowników medycznych możemy realizować od zaraz. Inne działania widzimy w dłuższej perspektywie. Bliska współpraca z uczelniami medycznymi w Ukrainie jest dla nas priorytetem. Bieżąca pomoc potrzebna teraz położy podwaliny pod intensywną współpracę w przyszłości – mówi rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

– Bezprecedensowa sytuacja w Ukrainie powoduje, że naszym obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z naszymi ukraińskimi koleżankami i kolegami w tak dramatycznych dla nich chwilach dla dobra ich pacjentów – mówi polski koordynator współpracy prof. Robert Gałązkowski.