Prof. Grzegorz Opolski odznaczony Medalem Honorowym im. prof. Mariusza Stopczyka

Medal to najwyższej odznaczenie Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Prof. Opolski z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, jej wieloletni kierownik, został wyróżniony za swój wkład w rozwój elektofizjologii i elektoterapii w Polsce. W szczególności za determinację, dzięki której kardiologia została specjalizacją podstawową, co umożliwiło kształcenie nowych adeptów medycyny, zwiększyło liczbę specjalistów kardiologii i istotnie poprawiło jakość opieki kardiologicznej w Polsce. A także za zbudowanie marki I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

„Prof. Grzegorz Opolski wykonywał pierwsze zabiegi z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii oraz prowadził badania naukowe w tym temacie w 4. Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, wówczas Akademii Medycznej w Warszawie. Opracował i wprowadził do użytku w latach 80. w Klinice zdalną kontrolę stymulatorów serca za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, usługę, dla której dziś mamy dowody, że poprawia rokowanie naszych pacjentów i wchodzi do koszyka świadczeń gwarantowanych. Zaprojektowane przez Profesora wspólnie z prof. Adamem Torbickim badanie HOT-CAFE ustaliło aktualny standard postepowania z zakresie kontroli rytmu i częstości u pacjentów z migotaniem przedsionków. Wyniki badania zostały uwzględnione w wielu metaanalizach, są cytowane w kolejnych wytycznych migotania przedsionków, publikacja wyników jest jednym z najczęściej cytowanych artykułów spośród autorów pracowników naukowych WUM” – podkreślano w uzasadnieniu o przyznaniu wyróżnienia.

Szczególny nacisk położono również na działalność prof. Opolskiego w trakcie kadencji konsultanta krajowego w latach 2002-2014. „W okresie, kiedy Profesor pełnił funkcję Konsultanta krajowego w latach 2002 – 2014, rozpisano i zrealizowano przełomowy program POLKARD 2003-2005; 2006-2008, z którego realizacją związane były inwestycje na ponad 1 mld zł dla polskiej kardiologii. To umożliwiło rozwój ośrodków kardiologicznych, uruchomienie 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego na obszarze całego kraju, przyczyniło się do wprowadzania nowych technologii” – napisano w uzasadnieniu.

Odznaczenie zostało przyznane prof. Grzegorzowi Opolskiemu w trakcie dorocznego Kongresu Sekcji Rytmu Serca Polstim 2022. Medal otrzymał również prof. Romuald Ochotny ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

O przyznaniu Medalu Honorowego im. Mariusza Stopczyka decyduje Zarząd Sekcji Rytmu Serca.