Absolwenci kierunku farmacja pożegnali WUM

Dla 108 absolwentów kierunku farmacja 14 maja był dniem ważnym i z pewnością niezapomnianym. To właśnie wtedy, w czasie uroczystego dyplomatorium, odebrali świadectwa ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym WUM. W trakcie promocji towarzyszyły im władze uczelni, władze dziekańskie oraz rodzina i przyjaciele.

Po powitaniu wszystkich uczestników dyplomatorium, którego dokonała dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan Wydziału, głos w imieniu władz uczelni zabrał prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii. 

– Wierzę, że na zawsze zapamiętacie ten moment, jako jeden z tych dobrych w Państwa życiu. Mam nadzieję, że wasza codzienna praca utwierdzi was w przekonaniu, że dobrze wybraliście kierunek studiów. Ten dzień symbolicznie zamyka ważny etap waszego życia, a jednocześnie otwiera kolejny – nowy, który wybraliście jako drogę swojego rozwoju zawodowego. Naprawdę jesteście dobrze przygotowani do zawodu i czekające was wyzwania, wyposażeni w wiedzę i umiejętności oraz dyplom naprawdę znakomitej uczelni, który jest przepustką do spełnienia waszych ambicji i osiągnięcia wyznaczonych celów – mówił prof. Pruszczyk. 

Następnie, wśród gromkich oklasków, Paulina Szczypkowska odebrała dwie nagrody – Złoty Laur Absolwenta za najwyższą średnią z całości studiów - 4,86 oraz dyplom Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER Polska.

– Wybraliście państwo zawód, który daje szerokie możliwości zatrudnienia, satysfakcję, ale jednocześnie wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz za pacjenta. A przede wszystkim wymaga ciągłego dokształcania – mówiła dr hab. Agnieszka Bazylko, Prodziekan Wydziału. Na zakończenie dodała: – Zapewniam, że progi Wydziału będą zawsze dla was otwarte.

Po przemówieniach tegoroczni absolwenci powtórzyli słowa ślubowania magistra farmacji. Wykonywanie obowiązków zgodnie z prawem i według najlepszej wiedzy, przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz kierowanie się zasadami uczciwości i sumienności – to tylko niektóre z punktów przysięgi. Kończąc, absolwenci zgodnie powtórzyli sentencję łacińską „Salus aegroti suprema lex esto” - zdrowie chorego najwyższym prawem. Następnie odebrali dyplomy.

W imieniu absolwentów do zebranych zwróciła się Hanna Dąbrowska, była przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz była wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego. Podsumowała 5 lat studiów, mówiła o nawiązanych przyjaźniach, dziękowała rodzinom, przyjaciołom, nauczycielom akademickim – pracownikom WUM, władzom dziekańskim i pracownikom dziekanatu. 
– Drogie koleżanki i koledzy. Zmieniają się stojące przed nami wyzwania. Co zawsze będzie zawsze nas łączyło, to fakt, że wszyscy jesteśmy absolwentami Wydziału Farmaceutycznego WUM. I z dumą, ulgą i łzą w oku mogę powiedzieć – skończyliśmy studia – podsumowała. Marcin Jaworski, członek zarządu Samorządu Studentów WF, podziękował Hannie za jej dotychczasową pracę i poświęcenie na rzecz społeczności studentów wydziału. 

W dyplomatorium udział wzięli także: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Aleksandra Banaszkiewicz, Dziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Ewa Czochorowska, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, dr n. farm. Włodziemierz Hudemowicz, przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Katarzyna Ładno, Dytrektor Oddziału Warszawa TU INTER Polska oraz członkowie Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczystość zamknął krótki występ Chóru WUM oraz pieśń „Gaudeamus Igitur”.