Immatrykulacji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Data wydarzenia
Miejsce
Aula Centrum Dydaktycznego WUM, od godz. 11.00