Nasi pracownicy na Liście Stu

Już po raz 19 Redakcja „Pulsu Medycyny” ogłosiła wyniki swojego prestiżowego plebiscytu. Na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, ponad 20 jest związanych z naszą uczelnią!

Kandydaci oceniani byli przez kapitułę składającą się z wybitnych ekspertów. Jurorzy brali pod uwagę osiągnięcia i dokonania kandydatów w 2021 roku, reputację zawodową i wpływy w środowisku oraz siłę publicznego oddziaływania.

W gronie 100 lekarzy, którzy mieli największy wpływ na rozwój polskiej medycyny znaleźli się:

 • dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, specjalista w dziedzinie wirusologii, mikrobiologii i diagnostyki laboratoryjnej, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM
 • prof. Grzegorz Opolski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii UCK WUM
 • prof. Leszek Czupryniak, spec. chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w UCK WUM 
 • prof. Wiesław W. Jędrzejczak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej i transplantologii klinicznej w Katedrze i Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM
 • prof. Piotr Pruszczyk, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii, prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Centrum Diagnostyki Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej UCK WUM
 • prof. Marcin Grabowski, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM
 • prof. Hanna Szajewska, spec. pediatrii, kierownik Kliniki Pediatrii UCK WUM
 • prof. Lidia Rudnicka, spec. dermatologii i wenerologii, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej oraz ordynator Kliniki Dermatologicznej UCK WUM 
 • prof. Piotr H. Skarżyński, spec. laryngologii i audiologii, mgr zarządzania, asystent dydaktyczny na WUM
 • prof. Rafał Krenke, spec. chorób wewnętrznych i chorób płuc, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM, dziekan Wydziału Lekarskiego WUM
 • prof. Mariusz Kuśmierczyk, spec. chirurgii, kardiochirurgii i transplantologii, kierownik Oddziału Kardiochirurgii UCK WUM
 • prof. Grzegorz W. Basak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM
 • prof. Artur Mamcarz, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
 • prof. Piotr Milkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii, kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, twórca Centrum Leczenia Chorób Rzadkich Wątroby WUM
 • prof. Roman Danielewicz, spec. chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i zdrowia publicznego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM
 • prof. Anna Kostera-Pruszczyk, spec. neurologii i neurologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UCK WUM 
 • prof. Krzysztof Zieniewicz, spec. kardiochirurgii, transplantologii klinicznej i chirurgii ogólnej, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM
 • prof. Robert Gałązkowski, spec. zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM, prodziekan ds. dietetyki, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego WUM
 • prof. Mirosław Wielgoś, spec. położnictwa i ginekologii oraz perinatologii w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii UCK WUM
 • prof. Maciej Kosieradzki, spec. chirurgii ogólnej i transplantologii, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM
 • dr Aleksandra Gąsecka, spec. kardiologii z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM
 • prof. Leszek Pączek, spec. chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, nefrologii, diabetologii, geriatrii, zdrowia publicznego, diagnosta laboratoryjny, wiceprzewodniczący Rady Uczelni WUM. 

Oprócz Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie ogłoszono również Listę Stu osób, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W tym rankingu znalazł się lek. Łukasz Jankowski, spec. nefrologii, doktorant Wydziału Lekarskiego WUM, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM.

Wyniki plebiscytu z pełnymi listami nagrodzonych