Nasz naukowiec konsultantem wojewódzkim

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł powołał Artura Białoszewskiego z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

Mgr Artur Białoszewski jest epidemiologiem, specjalistą zdrowia publicznego, jak również członkiem komisji ds. zagrożeń środowiskowych w Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Pełni też funkcję kierownika Programu Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Od 1 stycznia tego roku objął stanowisko mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia środowiskowego.
- Związek między środowiskiem a człowiekiem jest współzależny, dlatego niezwykle ważne są działania w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Wpływają na poprawę otoczenia, w którym żyjemy, pozwalają kształtować zdrowie osobiste, rodziny, całych społeczności oraz uczynić gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska - podkreśla nowo powołany konsultant wojewódzki.