Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

W dniach 24-26 listopada 2021 r. rektorzy uczelni zrzeszonych w ramach KRAUM debatowali nad kwestiami związanymi z kształceniem na kierunkach medycznych oraz spawami dotyczącymi społeczności akademickich publicznych wyższych szkół medycznych. W obradach uczestniczył prof. Zbigniew Gaciong – Rektor naszego WUM.

W czasie spotkania rektorzy przyjęli uchwały ws. nadania Uniwersytetowi Rzeszowskiemu i działającemu w jego ramach Kolegium Nauk Medycznych oraz Uniwersytetowi Zielonogórskiemu i działającemu w jego ramach Collegium Medicum statusu członków zwyczajnych KRAUM. Rektorzy dyskutowali też nad sprzeciwem środowiska medycznego w sprawie propozycji zniesienia stażu podyplomowego. Prof. Zbigniew Gaciong referował na temat zmian w systemie kształcenia i finansowania wynikających z likwidacji stażu. W porządku obrad znalazła się również kwestia konieczności uzyskania akredytacji World Federation for Medical Education. Ważnym punktem był projekt uchwały ws. postulatu implementowania prawnych gwarancji odpowiedniego standardu kształcenia na kierunkach medycznych poprzez zapewnienie rozwiązań finansowych oraz instytucjonalnych w zakresie odpowiedniej bazy klinicznej do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych.
Rektor WUM – prof. Zbigniew Gaciong omówił również tegoroczną rekrutację na uczelniach medycznych, w tym problemy związane z procesem rekrutacji i ryzykiem niewypełnienia limitów. Profesor przedstawił również kwestie dotyczące finansowania środków ochrony osobistej dla studentów.
Na koniec KRAUM zajął się możliwością wypracowania wspólnej procedury antymobbingowej dla uczelni zrzeszonych w jego ramach.

Ponadto, członkowie KRAUM spotkali się w siedzibie Agencji Badań Medycznych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wysłuchali również wystąpień na temat Planu Rozwoju Biomedycyny, Kongresu Humanizacji Medycyny oraz zostali zapoznani z planami ABM na 2020 rok. Wszystkie kwestie zostały następnie omówione w gronie rektorów uczelni medycznych.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich akademickich szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych. KRAUM została powołany w 1989 r. W skład KRAUM wchodzą: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Warszawski Uniwersytet Medyczny.