Zabiegi kardiologiczne coraz dostępniejsze dzięki nowoczesnej technologii

Dr Arkadiusz Pietrasik i dr Aleksandra Gąsecka z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM otrzymali grant na projekt pozwalający zbadać działanie systemu wspomagającego pracę serca (Impella) podczas zabiegu rewaskularyzacji czyli udrożnienia naczynia bez konieczności chirurgicznego otwierania klatki piersiowej

Wspomniane urządzenia są stosowane u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową, u których zaistniała konieczność interwencji kardiologicznej polegającej na przeskórnym udrożnieniu dopływu krwi do serca.  To nowoczesne rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie zabiegu u osób, które bez niego nie zostałyby zakwalifikowane do rewaskularyzacji lub by jej nie przeżyły.
Impella ma za zadanie wspomóc pracę serca podczas tego koniecznego, ale ryzykownego zabiegu. Urządzenie, wprowadzane poprzez tętnicę udową, pomaga sercu, pompować krew z lewej komory do aorty, po zakończonej procedurze jest usuwane. Drugą z sytuacji klinicznych, w której takie krótkotrwałe wspomaganie ma zastosowanie, jest wstrząs kardiogenny w przebiegu ostrego zawału serca. W ramach projektu naukowcy sprawdzą działanie systemu także w innych przypadkach klinicznych.

Jak podkreślają specjaliści możliwość wykonywania takich zabiegów jest niezwykle istotna, ponieważ rośnie liczba chorych z zaawansowaną niewydolnością serca. Przyczynę tego stanu upatruje się w starzeniu się społeczeństwa, a paradoksalnie także w coraz lepszym leczeniu zawału serca. Obecnie na niewydolność serca cierpi 1-2% mieszkańców Europy, ale aż 10% osób po 70 roku życia, czyli łącznie ok. 10 mln osób.
Projekt noszący nazwę "Wieloośrodkowy, prospektywny rejestr przezskórnych interwencji wieńcowych z użyciem systemu wspomagania funkcji lewej komory Impella® (IMPELLA-PL)" zostanie zrealizowany pod kierownictwem naukowym prof. Janusza Kochmana i pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Stworzony rejestr będzie zawierał charakterystykę pacjentów leczonych z zastosowaniem urządzeń Impella oraz analizę długoterminowych wyników klinicznych u tych chorych, co pozwoli zoptymalizować leczenie. Wyniki pomogą wyodrębnić specyficzne grupy pacjentów odnoszących korzyści z leczenia przy użyciu systemu Impella i zidentyfikować nowe, potencjalne wskazania do stosowania tych urzadzeń.