87 Promocja Wydziału Lekarskiego w historii naszej uczelni

– Gratulacje dla władz dziekańskich, że czasie nadchodzącej czwartej fali udało się w bezpiecznych warunkach zorganizować tak wspaniałą uroczystość. Dziś 604 tegorocznych absolwentów dołącza do lekarskiej rodziny – powiedział prof. Zbigniew Gaciong na uroczystości Promocji Lekarzy Wydziału Lekarskiego, którą rozpoczęto tradycyjnym „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W tym roku dyplomatorium największego wydziału naszej uczelni po raz pierwszy odbyło się Hotelu Double Tree by Hilton w Wawrze.

– Jesteście Państwo rokiem wyjątkowym – podkreślił prof. Zbigniew Gaciong – bo pierwszą grupą absolwentów kończących dwa połączone wydziały. Wyjątkowość wynika jeszcze z jednego faktu – kończyliście studia w czasie pandemii. Ten trudny egzamin cała nasza społeczność akademicka zdała celująco. Program studiów lekarskich został w pełni zrealizowany. Otrzymujecie wartościowy dyplom najlepszej uczelni medycznej w Polsce. Wykształciliśmy lekarzy, którzy spełniają wszelkie warunki, aby móc pracować w zawodzie, który był, jest i zawsze będzie potrzebny.

O wartości wykształcenia, roli nauki i wiedzy medycznej oraz wyjątkowości drogi zawodowej, na którą właśnie wchodzą absolwenci, mówił też prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego. – Bądźcie świadomi, że mimo ukończenia studiów wielu rzeczy jeszcze nie wiecie. Zachowujcie równowagę między pewnością siebie, a rozwagą i samokrytycyzmem. Postrzegajcie zawód nie jako wyuczony, ale jako misję i powołanie. Pomoc chorym i własne kształcenie – to główne obszary waszego życia zawodowego na najbliższe lata.

Absolwenci w trakcie uroczystości złożyli przysięgę lekarską, następnie rektor i dziekan wręczyli dyplomy z wyróżnieniem i odznaczenia 39 absolwentom, którzy uzyskali najwyższą średnią. Medal – Złoty Laur dla najlepszego absolwenta kierunku lekarskiego oraz dyplom z wyróżnieniem za średnią ocen 4,84 – odebrał Mikołaj Maciej Sus. Otrzymał też nagrodę ufundowaną przez TU INTER Polska S.A. którą wręczyła Katarzynę Ładno, Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń TU INTER Polska S.A. w Warszawie. Następnie rektor oraz dziekan wydziału osobiście wręczyli dyplomy ponad 500 absolwentom, którzy przybyli na uroczystość. Dodatkowo nagrody wyróżniającym się studentom przekazali przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny EMSA Warszawa. Otrzymały je: Joanna Gromadzka oraz Anna Jedlak-Sabak. Natomiast Samorząd Studentów WUM wyróżnił: Mateusza Dankowskiego, Kacpra Gajosa, Kamilę Zacharską i Katarzynę Zabłocką. Na uroczystości wręczono także Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM - wyróżnienie przyznawane w trakcie wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt osiągnięć naukowych dokonanych w trakcie studiów. Nagrodzeni: Mieszko Lachota, Pamela Czajka, Aleksandra Sobiborowicz-Sadowska, Sylwester Rogula, Marta Wolska, Magdalena Gajewska, Anna Nowak, Izabela Walasik, Michał Zawistowski, Marcin Cackowski, Łukasz Zaręba, Joanna Nowaczyk oraz Dominika Siwik.

– Wasza obecność na uczelni jest wielką wartością, bo dzięki wam zmieniamy uniwersytet, unowocześniamy go, czerpiemy inspirację z waszego entuzjazmu, zaczynamy postrzegać go tak, jak wy go widzicie. Wnosicie inne spojrzenie – mówił o studentach i już absolwentach dziekan Rafał Krenke. Przemawiający w ich imieniu Mikołaj Sus przytoczył Alberta Einsteina: – Jesteśmy architektami swojego przeznaczenia. Fundamenty już zbudowaliśmy. Dlatego pracujmy dalej z odwagą i pokorą.
Natomiast przedstawiciel samorządu zawodowego Tomasza Imiela z radością powitał absolwentów w gronie lekarzy. – W wystąpieniach przewijała się nutka smutku, że kończycie studia, ja się cieszę się, że opuszczacie mury uniwersytetu, bo mogę powitać was na łonie samorządu lekarskiego – przyznał. – Pamiętam, to, co jeden z asystentów powiedział mojej grupie na studiach: wybraliście najbardziej niezwykły zawód świata. Będziecie towarzyszyć narodzinom człowieka, cierpieniom ale i radości z odzyskania zdrowia. Będziecie też towarzyszyć – często jako jedyni – tym, którzy umierają.
Zaznaczył, że absolwenci WUM zaczynają pracę w trudnym momencie, gdy na barkach lekarzy składa się ogrom odpowiedzialności za ciągnięcie niewydolnego systemu. – Musicie zachować empatię dla pacjentów. Dlatego też dbajcie o siebie i nie pracujcie ponad siły. Jesteście tymi, którzy mogą i będą zmieniać ten system.

Na koniec uroczystości dziekan Rafał Krenke zaprosił na część artystyczną w wykonaniu kwartetu smyczkowego w składzie: Idalia Dąbrowska altówka, Monika Mycroft – skrzypce, Małgorzata Jakubowska – skrzypce, Dominika Kazimierska – wiolonczela. Idalia Dąbrowska jest tegoroczna absolwentką Wydziału Lekarskiego WUM.

W uroczystości Promocji Lekarzy Wydziału Lekarskiego WUM udział wzięli: prof. Zbigniew Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Piotr Pruszczyk – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Paweł Włodarski – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, prof. Roman Smolarczyk – Członek Rady Uczelni, dr hab. Joanna Kolmas – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Mariusz Gujski – Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. WUM – Dziekana Wydziału Medycznego, dr hab. Ewa Czochrowska – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą, prof. Marta Struga – Wiceprzewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk Medycznych, prof. Bogusław Samoliński – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, prof. Michał Grąt – Dyrektor Szkoły Doktorskiej. Wśród gości byli także byli rektorzy WUM: prof. Marek Krawczyk, prof. Mirosław Wielgoś oraz Prodziekani Wydziału Lekarskiego: prof. Aneta Nitsch-Osuch, prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prof. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Łukasz Koperski, dr hab. Jacek Sieńko. Przybyli również: lek. med. Tomasza Imiela – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezesa Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, mgr Ewa Piotrowska – Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, Katarzynę Ładno - Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń TU INTER Polska S.A. w Warszawie - w imieniu Prezesa Zarządu Janusza Szulika oraz Członkowie Rady Wydziału Lekarskiego.