Uroczysta promocja absolwentów analityki medycznej i DUO OTM

23 października, w obecności najwyższych władz uczelni oraz rodzin i bliskich, przyrzeczenie złożyli absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunku analityka medyczna oraz DUO OTM Ocena Technologii Medycznych. Dyplomowani ślubowali m.in. „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu według najlepszej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom i współuczestniczyć w procesie leczenia, nieść pomoc podopiecznym bez względu na ich rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne i stan majątkowy mając na celu wyłącznie ich dobro.”

Gości powitała Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – dr hab. Joanna Kolmas i oddała głos Rektorowi WUM – prof. Zbigniewowi Gaciongowi, który serdecznie pogratulował wszystkim bohaterom uroczystości. – Dzisiaj kończycie bardzo ważny etap w swoim życiu. Uzyskanie dyplomu, tytułu zawodowego to krok do tego, by móc wykonywać wybrany zawód i krok, za którym będą szły następne. Dlatego, że w zawodach medycznych obowiązek kształcenia wiąże się z całą ścieżką zawodową. – powiedział rektor. – To niej jest przykry obowiązek, ale intelektualna przygoda - dodał. Rektor podkreślił również, że odbierający dyplom absolwenci otrzymują bardzo dobrą przepustkę do dalszej kariery zawodowej, otwierającą wszystkie drzwi. Zachęcał również do zachowania związku z uczelnią oraz życzył realizacji planów i szczęścia w życiu osobistym.

Następnie dziekan oraz rektor wręczyli Złote Laury, stanowiące wyróżnienie dla wybitnych absolwentów naszej uczelni. Otrzymali je: Michał Kościółek – absolwent kierunku DUO OTM Ocena Technologii Medycznych – za średnią z całość studiów wynoszącą 5,00 oraz Natalia Kołakowska – absolwentka analityki medycznej za średnią 4,73.

Do zebranych przemówił Prodziekan WF, dr hab. Piotr Luliński. –  Wiedza oraz nabyte podczas trwania studiów umiejętności i kompetencje pozwolą na wykonywanie powierzonych Państwu zadań zawodowych sumiennie i zgodnie z najlepszą praktyką. Wiem, że jesteście bardzo dobrze przygotowani do podjęcia wielu czekających wyzwań w pracy zawodowej.
Następnie prof. Tomasz Hermanowski – kierownik Projektu DUO OTM podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację studiów na tym kierunku i podkreślił wyjątkowość oferowanego na DUO OTM programu kształcenia. Wyraził również przekonanie, że wiedza, którą absolwenci zdobyli w czasie nauki pozwoli na dalszy rozwój zawodowy.

W imieniu Władz Dziekańskich ślubowanie odebrała Prodziekan WF, dr hab. n. farm. Agnieszka Bazylko.

Przemówienie okolicznościowe wygłosiła również Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz przedstawicielki absolwentów: Sylwia Ziental oraz Kinga Dziok. Na koniec do bohaterów uroczystości kilka słów skierowała Hanna Dąbrowska, Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów WF. Swoje przemówienia zakończyła słowami: – Mam nadzieję, że będąc tutaj dzisiaj, jesteście dumni z tego, jaką ścieżkę wybraliście i jakich wyborów dokonaliście. Jestem pewna, że te kilka lat spędzonych na WUM było dobrze wykorzystanym i fajnym czasem.

W dyplomatorium udział wzięli: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Tadeusz Grochowiecki, Prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Ewa Czochorowska, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu, dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. WUM, Prodziekan Wydziału Medycznego, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz członkowie Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego.