Absolwenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego pożegnali uczelnię

- Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, gdy stoję przed państwem, to ogromna przyjemność z tego, że w tak ważnym dniu mogę zwrócić się do wybitnie uzdolnionych i świetnie wykształconych adeptów naszej wspólnej Alma Mater. Tej przyjemności towarzyszy duma z waszego sukcesu – mówił do kończących studia na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Paweł Włodarski, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, w czasie uroczystości odebrania dyplomów. Uczelnię oficjalnie pożegnało 103 absolwentów tego kierunku.

Gospodarz uroczystości - prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego podkreśliła, iż dyplomowani odbierali wykształcenie pod okiem specjalistów z różnych dziedzin stomatologii i medycyny, w nowoczesnej bazie WUM. Także mimo pandemii. - Przed wami droga, która wymaga stałego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwagi, odpowiedzialności i empatii. Pamiętajcie, że dobro pacjenta jest dobrem bezcennym i nadrzędnym - zaznaczyła dziekan.
W imieniu Rektora WUM przemawiał prof. Paweł Włodarski. Prorektor gratulował absolwentom, namawiał ich do pielęgnowania relacji nawiązanych na studiach oraz podkreślał, jak ważne jest nieustanny rozwój. - Drodzy Absolwenci, pamiętajcie, że opuszczając mury naszego uniwersytetu stajecie się ambasadorami tej uczelni i wykładanej tu wiedzy medycznej. Nie wypada wypierać się jej bądź bezzasadnie kwestionować. Noblesse oblige.

Gratulacje absolwentom złożył również Łukasz Jankowski, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, odczytano też list Małgorzaty Zadorożnej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

Centralnym punktem wydarzenia było ślubowanie, które od absolwentów studiujących w jęz. polskim przyjęła prof. Agnieszka Mielczarek, Prodziekan ds. Kształcenia WLS, zaś od studentów kształconych w jęz. angielskim dr hab. Ewa Czochrowska – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą WLS.

Po złożeniu słów przysięgi, wręczono nagrody wyróżniającym się absolwentom kierunku. Klaudia Madoń otrzymała Złoty Laur Absolwenta za najwyższą średnią ocen z egzaminów, Katarzyna Pindelska została wyróżniona za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim etapie konkursu „Jules Allemand Trophy”. Wojciech Poniewierski otrzymał Złotą Odznakę STN za całokształt pracy naukowej, natomiast Stanisław Pawlak, Bartłomiej Woryński i Wojciech Poniewierski - za wyjątkowe zaangażowanie i cenne inicjatywy. Podarunki wręczyła też Dominika Domanowska, Przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, honorując odchodzących członków Samorządu: Stanisława Pawlaka, Barłomieja Woryńskiego, Wojciecha Poniewierskiego, Małgorzatę Żak oraz Jakuba Białkowskiego.

Po nagrodzeniu studentów głos zabrał Stanisław Pawlak. - W imieniu wszystkich absolwentów chciałbym podziękować za pracę włożoną w organizację studiów i naszą edukację. Mamy świadomość jak dużego zaangażowania, uporu i poświęcenia wymagało zorganizowanie dydaktyki, szczególnie dydaktyki klinicznej w czasach pandemii - powiedział.

Miłym akcentem było również wręczenie prof. Agnieszce Mielczarek Statuetki św. Apolonii - wyróżnienia Okręgowej Izby Lekarskiej dla osób aktywnie wspierając środowisko lekarzy dentystów. Statuetkę przekazali: Łukasz Jankowski, Prezes OIL i Dariusz Paluszek, Wiceprezes OIL.

Uroczystość zakończył recital w wykonaniu Chóru WUM pod dyrekcją Daniela Synowca oraz pamiątkowe zdjęcie i symboliczne rzucanie biretów.

W dyplomatorium udział wzięli: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu, dr hab. Joanna Peradzyńska, Prodziekan Wydziału Medycznego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan poprzedniej kadencji Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Katarzyna Ładno - Dyrektor TU INTER S.A. oddział w Warszawie, członkowie Rady Wydziału, przewodniczący rad pedagogicznych, rad programowych.